یکشنبه 17 ذوالحجه 1445 - 23 ژوئن 2024
فارسی

شایستهٔ روزه‌دار است که سحری بخورد، اگرچه کم باشد

سوال

بسیار دربارهٔ سحری در ماه مبارک رمضان می‌شنویم و در مساجد احادیثی می‌شنویم که سحری برکت است، اما گاه میل به سحری نداریم چون شام را دیر می‌خوریم و این برکت را ترک می‌کنیم. آیا با این کار گناهکار می‌شویم؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«شکی در این نیست که سحری سنت است و قُربت؛ زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به آن امر کرده و فرمودند: «سحری بخورید زیرا که در سحری برکت است» و می‌فرماید: «تفاوت میان روزهٔ ما و روزهٔ اهل کتاب خوردن سحری است» و ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ خود سحری می‌خوردند، بنابراین سحری سنت است و واجب نیست و کسی که سحری نخورد گناهی ندارد اما سنت را ترک کرده است.

بنابراین شایسته است که سحری بخورند ولو کم باشد و لازم نیست که سحری زیاد باشد. به اندازه‌ای که امکان داشت اگرچه چند دانه خرما یا غذایی دیگر در آخر شب بخورد و اگر امکانش نبود یا میل به غذا نداشت چیزی بنوشد مانند شیر یا حداقل کمی آب بنوشد سحری را ترک نکند زیرا در خوردن سحری برکت است و خیر بسیاری در آن هست و یاری‌گر مؤمن بر کارهایش در هنگام روز است، بنابراین شایسته است که روزه‌دار سحری را ـ ولو کم ـ ترک نکند، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «سحری بخورید زیرا در سحری برکت است».

این سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است و این برکت را نباید از دست داد، بلکه باید مؤمن بر آن حریص باشد ولو با غذایی اندک یا چند دانه خرما یا کمی شیر و با آن بر کارهای دینی و دنیوی‌اش در هنگام روز یاری بجوید».

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله

(فتاوی نور علی الدرب: ۳/ ۱۲۲۲).

منبع: شیخ عبدالعزیز بن باز - فتاوی نور علی الدرب