دوشنبه 24 رجب 1442 - 8 مارس 2021
فارسی

مسائل درباره‌ی روزه

187093

08-06-2019

خواهرش مبتلا به سندرم داون است؛ آیا برای روزه نگرفتنش باید کفاره داد؟

08-06-2019

207728

01-05-2019

فکر می‌کند بدون تجدید نیت روزه خوابیده است

01-05-2019

37643

26-04-2019

به زبان آوردن نیت روزه بدعت است

26-04-2019

251113

09-06-2018

حکم فروش غذا به غیر مسلمانان در روز رمضان

09-06-2018

274213

18-05-2018

حکم خوردن پس از اذان صبح به سبب شک در صحت درستی وقت اذان

18-05-2018

192428

18-04-2018

برای روزهٔ قضا نیز همانند روزهٔ ادا نیت از شب لازم است

18-04-2018

191684

29-06-2017

بعد از افطار متوجه خون پریود شده اما شک دارد که خونریزی پیش از افطار رخ داده یا پس از آن

29-06-2017

93793

04-06-2017

متوجه لکه‌ی خونی شده؛ آیا روزه بگیرد؟

04-06-2017

22909

21-05-2017

شخص مسلمان چگونه نیت روزه کند؟

21-05-2017

12675

28-09-2016

رمضان را روزه می‌گیرد، اما پس از رمضان نماز را ترک می‌کند!

28-09-2016

221295

17-06-2016

کسی که در سرزمینی زندگی می‌کند که میان وقت فجر (اذان صبح) و طلوع خورشید فاصله‌ی زیادی است، چگونه باید روزه بگیرد و نماز بخواند؟

17-06-2016

12470

16-06-2016

روزه‌دار کی باید افطار کند؟

16-06-2016

38927

07-06-2016

ارکان روزه

07-06-2016