پنجشنبه 14 ذوالحجه 1445 - 20 ژوئن 2024
فارسی

حکم قرار گرفتن مردان پشت سر زنان یا کنار آنان در نماز جماعت از روی ضرورت

سوال

حکم نماز مرد اگر پشت سر زنان یا کنار آنان قرار گیرد چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

مشروع این است که در مساجد [صف‌های] مردان در برابر زنان و صف زنان پشت سر مردان باشند، و هر جایی اگر زنان پشت سر مردان نماز بخوانند همین مشروع است و این واجب است. اما اگر ضرورت چنین ایجاب نماید، مثلا در ایام حج و مواسم حج و در مسجد نبوی یا مسجدالحرام که گاه زنان در سمت راست یا چپ یا روبروی مردان نمازگزار قرار می‌گیرند این مشکلی برای نماز مردان ایجاد نمی‌کند و نمازشان صحیح است حتی اگر زنان در مقابل یا سمت راست یا چپ آنان باشند، این برای تو مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما سنت و مشروع و واجب این است که زنان پشت سر مردانِ نمازگزار باشند.

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله

منبع: «فتاوی نور علی الدرب» (۲/ ۹۱۹)