دوشنبه 23 شعبان 1445 - 4 مارس 2024
فارسی

پیروی از امام تا پایان نماز تروایح توسط وی

سوال

اگر قول صحیح‌تر در مورد تعداد رکعات تراویح را یازده رکعت بدانیم و در مسجدی نماز بخوانم که بیست و یک رکعت نماز می‌خوانند، آیا می‌توانم پس از یازده رکعت از مسجد بیرون بیایم یا بهتر است با آن‌ها بیست و یک رکعت را کامل بخوانم؟

متن پاسخ

الحمدلله.

بهتر این است که نماز را همراه امام به پایان برسانید حتی اگر بیش از یازده رکعت بخواند، زیرا بیشتر خواندن [تراویح] به دلیل این قول رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ جایز است: ...هرکه همراه امام به نماز ایستد تا آنکه امام از نماز فارغ شود، الله برایش [پاداش] نماز یک شب را می‌نویسد (سنن نسائی/ باب قیام شهر رمضان) و این سخن رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ که: نماز شب دو رکعت دو رکعت است، پس اگر بیم این داشتی که صبح شود، با یک رکعت وتر کن (رواه السبعة/ این لفظ نسائی است).

بدون شک مقید بودن به سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اولویت دارد و بهتر است و در صورتی که طولانی و بهتر ادا شود اجر بیشتری خواهد داشت، اما اگر مجبور بودی یکی از این دو را انتخاب کنی یعنی یا برای تعداد رکعات، امام را ترک کنی و یا اینکه همراه وی تا آخر بمانی و بیشتر بخوانی، بهتر این است که با امام تا آخر نماز باقی بمانی، زیرا به دلیل احادیثی که پیش‌تر بیان شد موافقت با امام بهتر است. البته همراه با نصیحت امام برای پایبندی به سنت.

منبع: شیخ محمد صالح المنجد