شنبه 7 محرم 1446 - 13 ژوئیه 2024
فارسی

آنچه زکات بر آن واجب است

370380

04-11-2023

آیا نِصاب پول نقد بر اساس قیمت نقره است یا بر اساس طلا؟

04-11-2023

93414

26-07-2023

زکات مالی که در اثنای حَول به دست آمده است

26-07-2023

214221

06-07-2023

مقدار زکات طلا برای هر عیار چگونه حساب می‌شود؟

06-07-2023

330880

02-10-2022

آیا باید زکات سود تجارتش را بدهد؟ با وجود آنکه این سود را تحویل نگرفته چون به عنوان بدهی شرکایش ثبت شده است؟

02-10-2022

46315

10-03-2020

آیا عسل زکات دارد؟

10-03-2020

118309

29-06-2019

مال موقوفه و عمومی زکات ندارد اگرچه سرمایه‌گذاری شود

29-06-2019

95880

23-06-2019

چگونگی زکات صندوق قرعه‌کشی ماهیانه

23-06-2019

753

26-09-2016

اگر در اثنای حول، مال جدیدی به دست آورد حکم زکات آن چیست؟

26-09-2016

3593

13-02-2016

زکات سبزی و میوه

13-02-2016

26113

24-01-2016

زکات حقوق کارمندان

24-01-2016

19901

12-01-2016

زکات طلای مورد استفاده

12-01-2016