چهارشنبه 14 ذوالقعده 1445 - 22 مه 2024
فارسی

اگر در اثنای حول، مال جدیدی به دست آورد حکم زکات آن چیست؟

سوال

اگر شخصی در آغاز حول (یک دوره زکاتی) ۱۰ هزار دلار اضافه بر حد نصاب زکات داشته باشد، و در پایان دوره ۵۰۰۰ دلار دیگر به دست آورد، یعنی در مجموع ۱۵ هزار دلار؛ این ۵۰۰۰ دلار در آغاز دوره در ملکیت او نبوده، حالا آیا باید فقط زکات ۱۰ هزار دلار را بدهد یا هر ۱۵ هزار دلار؟ خواهشمندم توضیح دهید.

متن پاسخ

الحمدلله.

زکات فقط در مورد مالی واجب می‌شود که یک دوره‌ی زکاتی (حول) بر آن گذشته باشد، یعنی همان ده هزار دلار، مگر آنکه پنج هزار دلار اضافی هم از این ده هزار دلار به دست آمده و سودِ تجارت با آن باشد، که در این صورت حولِ آن نیز همان حول اصلش می‌باشد و زکات در همه‌ی پانزده هزار دلار واجب می‌شود.

منبع: شیخ محمد صالح المنجد