شنبه 18 جمادی الاولی 1445 - 2 دسامبر 2023
فارسی

27015

26-04-2022

آیا هنگام دادن زکات فطر دعای خاصی وجود دارد؟

26-04-2022

3462

25-04-2022

فرزند توانایی مالی دارد و پدر می‌خواهد به جای او زکات فطر بدهد

25-04-2022

27016

24-04-2022

آیا امام مسجد حق جمع‌آوری زکات فطر را دارد و کجا باید آن را توزیع کرد؟

24-04-2022

81178

09-05-2021

دادن زکات فطر به خانوادهٔ همسر اگر نیازمند باشند جایز است

09-05-2021

27006

08-05-2021

زکات فطر به چه کسانی داده می‌شود؟

08-05-2021

37636

07-05-2021

وقتِ ادای زکات فطر

07-05-2021

339075

05-01-2021

آیا برای فقیر جایز است که زکات دهنده را در دریافت زکات برای خودش وکیل کند؟

05-01-2021

207225

02-06-2019

سوالاتی دربارهٔ زکات فطر

02-06-2019

27021

01-06-2019

آیا زکات فطرش را به یک نفر بدهد یا میان چند نفر توزیع کند؟

01-06-2019

145565

30-05-2019

مستحقان زکات فطر

30-05-2019

124965

28-05-2019

انواع غذاهایی که به عنوان زکات فطر داده می‌شود

28-05-2019

235361

13-06-2018

آیا ادای زکات فطر از شیر خشک جایز است؟

13-06-2018

174441

10-06-2018

وقت معتبر برای ادای زکات فطر چه وقتی است؟

10-06-2018

260415

08-06-2018

آیا جایز است که انجمن‌های خیریه زکات فطر را پیش از دریافت هزینه از زکات دهندگان توزیع کنند؟

08-06-2018

146240

23-06-2017

اگر فرزندان با مادرشان زندگی می‌کنند، لازم است پدر زکات فطرشان را بدهد؟

23-06-2017