دوشنبه 11 ذوالحجه 1445 - 17 ژوئن 2024
فارسی

368879

09-04-2024

حکم دادن برنج پخته به عنوان زکات فطر

09-04-2024

408176

08-04-2024

آیا جایز است که فقیر را برای خرید زکات فطر و سپس برداشتن آن برای خودش وکیل کرد؟

08-04-2024

233600

07-04-2024

دو خانواده توافق کرده‌اند که زکات فطرشان را به هم بدهند

07-04-2024

37636

31-03-2024

وقتِ ادای زکات فطر

31-03-2024

27015

26-04-2022

آیا هنگام دادن زکات فطر دعای خاصی وجود دارد؟

26-04-2022

3462

25-04-2022

فرزند توانایی مالی دارد و پدر می‌خواهد به جای او زکات فطر بدهد

25-04-2022

27016

24-04-2022

آیا امام مسجد حق جمع‌آوری زکات فطر را دارد و کجا باید آن را توزیع کرد؟

24-04-2022

81178

09-05-2021

دادن زکات فطر به خانوادهٔ همسر اگر نیازمند باشند جایز است

09-05-2021

27006

08-05-2021

زکات فطر به چه کسانی داده می‌شود؟

08-05-2021

339075

05-01-2021

آیا برای فقیر جایز است که زکات دهنده را در دریافت زکات برای خودش وکیل کند؟

05-01-2021

207225

02-06-2019

سوالاتی دربارهٔ زکات فطر

02-06-2019

27021

01-06-2019

آیا زکات فطرش را به یک نفر بدهد یا میان چند نفر توزیع کند؟

01-06-2019

145565

30-05-2019

مستحقان زکات فطر

30-05-2019

124965

28-05-2019

انواع غذاهایی که به عنوان زکات فطر داده می‌شود

28-05-2019

235361

13-06-2018

آیا ادای زکات فطر از شیر خشک جایز است؟

13-06-2018