دوشنبه 13 شعبان 1441 - 6 آوریل 2020
فارسی

291641

15-05-2019

تزریق بتافرون چه تاثیری بر روزه دارد و اگر لازم است بیمار پس از آن تزریق آب و غذای کافی مصرف کند چکار باید کرد؟

15-05-2019

221924

02-05-2018

بیمار است و قادر به روزه نیست

02-05-2018

129752

01-06-2017

تاثیر بازگشت غذا از معده بر روزه‌دار

01-06-2017

23296

31-05-2017

عذرهایی که روزه نگرفتن در رمضان را مباح می‌کند

31-05-2017

38334

28-05-2017

به سبب بیماری قند روزه نمی‌گیرد

28-05-2017

12488

26-05-2017

چه نوع بیماری افطار را برای روزه‌دار مباح می‌گرداند؟

26-05-2017

93243

15-07-2016

مقدار فدیه برای کسی که به سبب پیری یا بیماری روزه نگرفته است

15-07-2016

3434

21-06-2016

برای بانوان حامله روزه گرفتن بهتر است یا روزه نگرفتن؟

21-06-2016

78459

19-06-2016

انواع داروهای بیماری آسم و حکم استفاده از آن در هنگام روزه‌ی رمضان

19-06-2016

ارسال ملاحظات