پنجشنبه 7 ذوالحجه 1445 - 13 ژوئن 2024
فارسی

روزه‌ی صاحبان عذر

21589

22-03-2024

حکم روزه گرفتن برای زن بارداری که از روزه زیان می‌بیند

22-03-2024

205907

21-03-2024

به دو کودک شیرخوارش شیر می‌دهد و می‌ترسد به سبب روزه زیان ببینند

21-03-2024

222148

15-03-2024

بیمار مبتلا به قند و فشار خون در مورد روزهٔ رمضان چکار کند؟

15-03-2024

65670

01-04-2023

آیا زنی که به سبب عادت ماهیانه روزه نیست می‌تواند در روز رمضان غذا بخورد؟

01-04-2023

37752

20-03-2023

مایعی که به شکل مستمر از زنان خارج می‌شود اثری بر روزه ندارد

20-03-2023

3253

05-03-2023

آیا برای زن باردار و شیرده، راه حل دیگری جز قضای روزه‌ها وجود دارد؟

05-03-2023

106464

12-04-2022

در حال روزه خون ریزی نفاسش بازگشته است

12-04-2022

65803

04-04-2022

آیا برایش جایز است به علت سختی کار روزه نگیرد؟

04-04-2022

7852

06-05-2020

آیا زنی که در حالت پریود است اجازه دارد روزه بگیرد؟

06-05-2020

221329

11-06-2019

به سبب شیمی‌درمانی نتوانسته رمضان را روزه بگیرد. چکار کند؟

11-06-2019

274712

13-05-2019

حکم خوردن روزه به سبب گرسنگی یا تشنگی

13-05-2019

3711

12-05-2019

از ترس نوزاد شیرخواره‌اش روزه نگرفته است

12-05-2019

37926

05-05-2019

اگر زنی پیش از طلوع فجر عادت ماهیانه‌اش تمام شود و بخواهد روزه بگیرد

05-05-2019

10052

24-04-2019

زنی که عادت ماهیانه دارد کی روزه بگیرد؟

24-04-2019