سه شنبه 19 ذوالحجه 1445 - 25 ژوئن 2024
فارسی

45676

23-04-2024

کفاره‌ی قسم به طور مفصل چیست؟

23-04-2024

100449

02-11-2023

سوگند غَموس (دروغین) کفاره‌ای ندارد جز توبهٔ راستین

02-11-2023

36734

23-10-2023

عادت کرده که به راست و دروغ سوگند یاد کند. برای کفارهٔ این قسم‌ها چکار کند؟

23-10-2023

65694

13-04-2023

قسم یاد کرده که روزهٔ رمضانش را بخورد

13-04-2023

233733

22-10-2022

آیا برای کفارهٔ سوگند جایز است که برای بینوایان از رستوران غذا بخرد؟

22-10-2022

42804

16-09-2022

در صورت توانایی غذا دادن برای کفارهٔ سوگند، روزه گرفتن کافی نیست

16-09-2022

104077

16-03-2022

روزهٔ نذر بر عهده‌اش مانده؛ آیا می‌تواند این روزه را همراه با رمضان بگیرد؟

16-03-2022

227726

14-08-2019

در حالی که کفارهٔ قسم بر عهده‌اش بوده از دنیا رفته است

14-08-2019

150466

02-01-2019

نذر کرده که با خواهرانش حرف نزند

02-01-2019

125811

04-07-2017

آیا روزه‌ی کفاره‌ی قسم در شوال جزو روزه‌ی شش روز شوال به حساب می‌آید؟

04-07-2017