یکشنبه 8 محرم 1446 - 14 ژوئیه 2024
فارسی

میراث و تقسیم بازمانده‌ی میت

160558

07-11-2022

به مادرشان پولی با نسبت‌های متفاوت می‌دهند و او این پول را پس‌انداز می‌کند؛ آیا پس از وفاتش این پول‌ها بر اساس همان نسبت پس داده می‌شود؟

07-11-2022

199223

31-08-2022

فرزند یک زن پیش از او از دنیا رفته، سپس او پیش از تقسیم ارث فرزندش فوت کرده است. آیا حق وارثان این زن ساقط می‌شود؟

31-08-2022

196671

25-08-2022

فرزند پیش از تقسیم ماترک پدر از دنیا رفته است؛ آیا نوه‌ها بهره‌ای از میراث خواهند داشت؟

25-08-2022

205351

21-08-2022

از دنیا رفته در حالی که یک دختر و چند برادرزادهٔ تنی پسر و دختر دارد

21-08-2022

220397

11-07-2022

مادرشان از دنیا رفته حال آنکه در زندگی‌اش به برخی از فرزندانش اموالی داده که به دیگر فرزندان نداده است

11-07-2022

322667

13-01-2021

آیا میت برای اموالی که برای وارثانش به جای می‌گذارد اجر می‌برد؟

13-01-2021

269124

27-10-2020

می‌پرسد: چگونه وصیت نامه‌اش را بنویسد؟

27-10-2020

135906

12-02-2020

میراث عمو و عمه

12-02-2020

259416

21-01-2018

توبه از حق خوری در میراث

21-01-2018