دوشنبه 19 ذوالقعده 1445 - 27 مه 2024
فارسی

229837

17-02-2024

آیا برای صاحب کار جایز است که بدون آگاهی کارکنانش دوربین‌های نظارتی در محل کارشان نصب کند؟

17-02-2024

244315

23-08-2023

تخفیف‌های غیر واقعی در مناسبت‌ها

23-08-2023

243151

29-08-2022

فروش کالا در حالی که هنوز در کشتی یا هواپیماست، و در صورت آسیب دیدن کالا چه کسی ضامن خسارت آن است؟

29-08-2022

217314

23-08-2022

حکم فروش کالاهای ارسال شده قبل از رسیدن به بندر

23-08-2022

375000

30-05-2022

حکم تصرف در مال پدر در صورت زوال عقل او

30-05-2022

128145

06-02-2021

ساعتش را نزد فروشنده به گرو (رهن) گذاشته و در وقت پرداخت برنگشته است

06-02-2021

85195

27-06-2020

احتکار هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند حرام است

27-06-2020

270314

08-12-2019

حکم تولید یک کالا در کارخانه و قرار دادن نام تجاری مشتری بر روی آن به عنوان نشانهٔ تجاری مخصوص او

08-12-2019

21290

16-09-2017

حکم تبریک گفتن آغاز سال هجری جدید

16-09-2017