سه شنبه 10 محرم 1446 - 16 ژوئیه 2024
فارسی

297773

08-06-2024

حکم استفاده از داروهای آرام بخش و خواب آور برای درمان نگرانی و بی‌خوابی

08-06-2024

217839

02-06-2024

حکم انجام عمل جراحی برای از بین بردن عیبی در چهره

02-06-2024

267730

28-10-2021

آیا کسی که دچار اختلالات روانی است، اهل تکلیف است؟

28-10-2021

244009

20-10-2021

از مشکل خروج گاز رنج می‌برد و مدتی نماز را به این سبب ترک کرده و خواهان درمان است

20-10-2021

237389

12-10-2021

به سبب اختلالات روانی از مردم دوری می‌کند و دچار ناامیدی شدید است و خواهان درمان است

12-10-2021

243836

08-10-2021

کاراترین درمان برای اختلال وسواس در وضو و دیگر موارد

08-10-2021

225906

04-10-2021

دچار وسوسه است و می‌ترسد شیطان ایمانش را از او بگیرد

04-10-2021

249317

30-09-2021

خواهان راه حلی برای کم حرفی خود در برابر شوهرش و عدم توانایی در تعامل مستمر با اوست

30-09-2021

223938

26-09-2021

دچار اضطراب اجتماعی است

26-09-2021

295203

10-09-2021

آن‌که بسیار شک می‌کند به شکش توجه نمی‌کند

10-09-2021

235993

01-09-2020

چون در نمازش خشوع نداشته دچار شک شده است

01-09-2020

12315

19-10-2019

از وسوسه‌های شیطان درباره‌ی الله در رنج است

19-10-2019

141103

17-05-2019

دچار وسواس است و به روزه‌اش شک دارد

17-05-2019

218146

14-01-2019

از به تاخیر افتادن ازدواجش می‌ترسد و هر بار دوستانش ازدواج می‌کنند غمگین می‌شود

14-01-2019

88106

27-10-2018

در نماز گرفتار وسوسه‌های جنسی می‌شود

27-10-2018