چهارشنبه 18 محرم 1446 - 24 ژوئیه 2024
فارسی

23355

06-07-2024

زنی به سبب نوشیدن شراب و مستی برخی از نمازها را ترک گفته. حکم شرع در این باره چیست؟

06-07-2024

98682

12-04-2022

پس از استقامت، ایمانش ضعیف شده و نماز را برای چند روز ترک کرده است

12-04-2022

90143

21-07-2020

یک یا دو روز یا بیشتر نماز را ترک می‌کند

21-07-2020

197247

29-06-2020

از ترک نماز و ترک زکات توبه کرده است؛ اکنون باید چه کار کند؟

29-06-2020

238527

09-01-2020

فضیلت کسی که بر نمازهای فرض پای‌بندی نماید و آن را چنان‌که امر شده انجام دهد.

09-01-2020

2182

13-10-2019

حکم تارک نماز

13-10-2019

47123

27-12-2018

گاه در ادای نماز تنبلی می‌کند؛ راه حل چیست؟

27-12-2018

5208

13-04-2017

حکم ترک نماز از روی تنبلی

13-04-2017

610

29-03-2017

توبه‌ی تارک نماز

29-03-2017

12675

28-09-2016

رمضان را روزه می‌گیرد، اما پس از رمضان نماز را ترک می‌کند!

28-09-2016