سه شنبه 10 محرم 1446 - 16 ژوئیه 2024
فارسی

مزه کردن غذا برای نیاز در هنگام روزه و فرو بردن آن از روی فراموشی

سوال

همسرم از من خواست که برای آماده کردن افطار به او کمک کنم و در اثنای کمک نمک غذا را از روی فراموشی مزه کردم. آیا روزهٔ من باطل شده؟ چون من کاری را کرده‌ام که از نظر شرع و عرف بر من واجب نبوده است.

متن پاسخ

الحمدلله.

برای روزه‌دار اشکالی ندارد که در صورت نیاز غذا را مزه کند، به این صورت که غذا را روی نوک زبانش قرار دهد سپس آن را بیرون بریزد و از دهانش خارج سازد و چیزی از آن را نبلعد، و تفاوتی ندارد که این روزه‌دار مرد باشد یا زن.

و اگر روزه‌دار از روی فراموشی چیزی از آن را فرو برد ایرادی بر او نیست و روزه‌اش را کامل می‌کند، به دلیل عموم ادله‌ای که دال بر معذور بودن فراموشکار در شریعت است، و به دلیل این سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که می‌فرماید: «کسی که در حال روزه دچار فراموشی شد و خورد یا نوشید، روزه‌اش را کامل کند زیرا الله او را خورانده و نوشانده است». متفق علیه (بخاری: ۱۳۹۹ و مسلم: ۱۱۵۵).

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب