سه شنبه 19 ذوالحجه 1445 - 25 ژوئن 2024
فارسی

آنچه برای روزه‌دار اشکالی ندارد

14030

04-04-2024

میان روزه و کوتاه کردن ناخن و تراشیدن موهای زائد ارتباطی نیست

04-04-2024

26837

07-08-2023

مزه کردن غذا برای نیاز در هنگام روزه و فرو بردن آن از روی فراموشی

07-08-2023

14065

09-04-2023

حکم مضمضه (آب در دهان زدن) در حال روزه

09-04-2023

20032

24-03-2023

حکم معاشقه بین زوجین در حال روزه

24-03-2023

10901

03-05-2021

واکسن منژیت، روزه را باطل نمی‌کند

03-05-2021

13918

20-04-2021

سخن گفتن با نامزد در هنگام روزه

20-04-2021

7310

17-04-2021

به تأخیر انداختن غسل جنابت تا بعد از طلوع فجر در رمضان

17-04-2021

50406

18-05-2020

گرفتن خون برای آزمایش، روزه را باطل نمی‌کند

18-05-2020

12616

10-05-2020

تبریک گفتن به مناسبت آغاز ماه رمضان

10-05-2020

1312

20-05-2019

خمیر دندان اگر به حلق نرسد مشکلی برای روزه ایجاد نمی‌کند

20-05-2019

12597

06-06-2017

زیر کردن آب گلو و خلط سینه در حال روزه

06-06-2017

49614

24-05-2017

حدود رابطه‌ی مرد با همسرش در حال روزه‌ی ماه رمضان

24-05-2017