دوشنبه 22 صفر 1441 - 21 اکتبر 2019
فارسی

باطل کننده‌های روزه

22927

23-05-2019

حکم استفاده از شیاف برای بیمار در هنگام روزه

23-05-2019

22199

22-05-2019

حکم استفاده از قطرهٔ چشم برای روزه‌دار

22-05-2019

232352

19-05-2019

چرا استمنا روزه را باطل می‌کند اما بی‌حجابی و دیگر گناهان باعث بطلان روزه نمی‌شود؟

19-05-2019

8652

16-05-2019

حکم استفاده تزریق برای روزه‌دار

16-05-2019

50308

30-04-2019

اگر زنی قبل از چهل روز از نفاس (خون‌ریزی پس از زایمان) پاک شد غسل می‌کند و نماز و روزه را انجام می‌دهد

30-04-2019

65736

14-04-2019

ازدواج در ماه رمضان

14-04-2019

230135

28-08-2018

در صورت خون ریزی در لثه در هنگام نماز باید چکار کرد؟

28-08-2018

275630

11-06-2018

به بیمار گفته که دستگاه نیبولایزر روزه را باطل نمی‌کند؛ سپس دانسته که روزه را باطل می‌کند. چکار کند؟

11-06-2018

274933

07-06-2018

آیا نمونه‌برداری از مایغ مغزی نخاعی در ستون فقرات (پونکسیون کمری) روزه را باطل می‌کند؟

07-06-2018

12425

03-06-2018

بیهوش شدن در حال روزه‌ی رمضان

03-06-2018

49615

31-05-2018

از همسرش می‌خواهد بدون عذر روزه نگیرد و بعدا قضا کند

31-05-2018

275556

30-05-2018

آیا به سبب فرو بردن آب دهان که به لب‌ها رسیده روزه‌اش باطل می‌شود؟ و آیا اجماعی در این مساله هست؟

30-05-2018

275601

28-05-2018

کندن تکه‌ای از پوست لب در حال روزه و بلعیدن آن

28-05-2018

250660

27-05-2018

حکم تزریق و سرم برای روزه‌دار و تاثیر نیت در باطل شدن روزه

27-05-2018

12659

26-05-2018

استفراغش را فرو برده؛ آیا روزه‌اش باطل شده است؟

26-05-2018

ارسال ملاحظات