پنجشنبه 7 ذوالحجه 1445 - 13 ژوئن 2024
فارسی

راهنمای کابری

این راهنما روش استفاده از خدمات سایت را به طور مفصل برای شما بیان می‌کند. همینطور برای استفاده‌ی آسان‌تر از این خدمات می‌توانید ویدیوی تهیه شده در همین زمینه را مشاهده کنید.

این خدمت ارسال نظر را برای کاربر فراهم می‌سازد. وی همینطور می‌تواند نطراتی را که زیر پاسخ‌ها گذاشته از فرم مخصوص به دیدگاه‌ها دنبال کند.

 

در صورت پاسخ به نظر کاربر، برای وی پیامی ارسال خواهد شد.