شنبه 14 محرم 1446 - 20 ژوئیه 2024
فارسی

راهنمای کابری

این راهنما روش استفاده از خدمات سایت را به طور مفصل برای شما بیان می‌کند. همینطور برای استفاده‌ی آسان‌تر از این خدمات می‌توانید ویدیوی تهیه شده در همین زمینه را مشاهده کنید.

کاربر می‌تواند به آسانی اطلاعات شخصی خود را که پیشتر وارد کرده ویرایش کند و اطلاعاتی جدیدی را افزوده یا حساب کاربری خود را به شبکه‌های اجتماعی مرتبط سازد.