Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Gayri muslimlerin yetimlerine kefil olmak

Soru

Gayri muslimlerin yetimlerine kefil olmak caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Gayri müslimlerin yetimlerine kefil olmak iki şartla caizdir.

Birincisi: Kefalete mühtaç Müslüman yetimlerini olumsuz etkilememesi

İkincisi: Söz konusu yetimlerin Müslümanların içinde bulunmaları ve onların himayesi altında olmaları. Şayet gayri müslimlerin yetimleri, küfür beldelerinde ve onların merkez ve kurumlarındaysa kefalet caiz değildir.

Şeyh Abdullah bin Cibrin’e şöyle soruldu: 

Bilindiği gibi yetim kefaletinin büyük sevabı vardır. Toplumda Müslüman, Hristiyan ve farklı dinlere mensup yetimler mevcuttur. Gayri müslimleri İslam’a davet etmek ve onların akrabalarını etkilemek amacıyla onların yetimlerine kefil olmak caiz mi?

Şunu da belirtmek isterim ki; toplumda bazılarına kefil olunmuş diğerlerine ise kefil olunmamış Müslüman yetimleri mevcuttur. Bu durumda nasıl davranmak gerekir?

Cevap: Hristiyanlar kendi memleketlerinde bulunması itibarıyla onlara kefil olmak caiz değildir. Zira ergenlik çağından sonra bu çocuklar, Hristiyan toplumun içinde hayatlarını devam ettirirler. Ancak Hristiyan çocuklar küfür beldelerden uzaklaşıp Müslümanların arasında yaşıyorlar ve Hristiyan din mensuplarıyla ilişkileri yoksa kimin yanında yetişirlerse onun dinine tabi olurlar. Şüphesiz her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Çocuğun dini onu yetiştiren kişinin eğitimine göre değişmektedir. Şayet Müslümanların çocukları desteğe mühtaç ise şüphesiz Müslüman çocukların bakımı, Hristiyan veya farklı din mensubu çocuklarından daha evladır. (Fetva No: 7907)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi