Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Devekuşu Eti Yemenin Hükmü

Soru

Devekuşu eti yemek caiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet, devekuşu eti yemek caizdir. Zira asıl olan istisnalar hariç her şeyin helal olmasıdır. Şüphesiz yüce Allah yerde ve göklerde olan her şeyi kulların istifadesine sunmuştur. Bu bağlamda eti helal olan hayvanları saymak zor olur. Ancak haram olan hayvanları aşağıdaki şekilde sınırlandırmak mümkündür:

Birincisi: Domuz. Bu hayvan; Kur’an, sünnet ve icma ile haramdır.

İkincisi: Azı dişleri ile kapıp avlayan yırtıcı hayvanlar: Aslan, Kaplan, Leopar, Kurt, Köpek vb.

Üçüncüsü: Pençeli tüm kuşlar: Doğan, Akbaba, Kartal, Karga, Şahin v.b.

İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yırtıcıların her azı dişlisinin ve kuşların her pençelisinin yenmesini yasaklamıştır. (Muslim 1934)

Dördüncüsü: Evcil eşekler.

Ali Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hayber günü kadınlarla mut'a yapmayı ve evcil eşeklerin etlerini yemeği yasakladı.” (Buhari 5203, Muslim 1407)

Beşincisi: Öldürülmesi emredilen hayvanlar: Yılan, Akrep ve Fare.

Altıncısı: Yaratılışı bakımından iğrenç olan hayvanlar:

Zira helal unsurlarda asıl olan ilke güzel temiz ve hoş olmasıdır. Haramda ise asıl olan kötü ve çirkinliğidir. Şafii Rahimehullah bu temeli en büyük temel olarak görmüştür. Zira bu konuda asıl temel “ Allah onlara pis ve çirkin şeyleri haram kılar” ayetidir. Helal konusunda temel ayet ise şudur: “Sana, kendilerine nelerin helâl

kılındığını soruyorlar. De ki: “Size temiz ve hoş olan şeyleri helal kıldı.”

Bunun üzerine şüphesiz devekuşu helaldir. Fıkıh kitaplarında alimler, devekuşunun helal olduğu hususunda şöyle bahsetmiştir:

a-Kesim, hayvanı rahatlatacak kesim şekilleri konusunda şöyle dediler: Boynu kısa olduğunda boğazından kesilir. Boynu uzun olan deve, deve kuşu ve kaz gibi hayvanlarda yemek borusu ile ön ayaklarının kesiştiği yerden kesilir. Çünkü bu ruhun çıkması için daha kolaydır.

b-İhram esnasında avcılığın cezası: Şafii Radiyallahu anhu şöyle dedi: Şayet ihramlı bir kimse devekuşu avlarsa onun yerine büyük baş hayvan keser. (el Um 2/210)

c-deve kuşu ürünleri yemek: İbn Hazm şöyle dedi: Her kim yumurta yemeyeceğine dair yemin ederse sadece tavuk yumurtası yediğinde yemini bozulur. Şayet devekuşu ve diğer kuşların yumurtasını yerse veya balık yumurtasını yerse yemini bozulmaz. Ebu Hanife, Şafii ve Ebu Süleyman bu görüştedirler. (el Muhalle 6/327.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid