Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Mezi\'nin çıkması orucu bozmaz

Soru

Ramazan ayının gündüzünde (oruçluyken) kocasıyla oynaşıp şakalaşırken ferci ıslanan ve bu ıslaklığın meni mi yoksa başka bir sıvı mı olduğunu bilmeyen kadının tutmuş olduğu orucunun hükmü nedir?
Bu kadın, kocasıyla oynaşıp şakalaştığı günlerin sayısını bilememektedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Kendilerinden meninin çıkmamasından emîn olmaları şartıyla, Ramazan ayının gündüzünde) karı-kocadan her birinin diğeriyle oynaşıp şakalaşması câizdir.

Nitekim Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- oruçlu olduğu halde (eşini) öper ve eliyle (onun tenine) dokunurdu.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sizin içinizde şehvetine en hâkim olanınızdı." (Buhârî; hadis no: 1927. Müslim; hadis no:1106)

Bir erkek hanımıyla oynaşıp şakalaştığı zaman veya cinsel ilişkiye girmeksizin onun tenine dokunduğu zaman mutlaka şu iki durumdan birisi olur:

Birinci durum:

Erkeğin, hanımıyla olan bu oynaşmasından veya tenine dokunmasından kendisinden meninin çıkmasıdır ki bu durumda onun orucu bozulur.Menisi çıktığından dolayı orucunu kaza etmesi gerekir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir erkek, hanımını öperse veya fercinin dışında bir yerine penisiyle dokunursa veyahut da eliyle bir kadının tenine dokunur da kendisinden meni çıkarsa, orucu bozulur, meni çıkmazsa orucu bozulmaz.

"el-Hâvî" kitabının yazarı ile diğer âlimler; cinsel ilişkiye girmeksizin eşinin tenine dokunan ve bundan dolayı kendisinden meni çıkan kimsenin orucunun geçersiz olduğu konusunda âlimlerin oybirliğine vardığını nakletmiştir." (el-Mecmû'; c: 6, s: 349)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn de -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir erkek, eşine, ister eliyle dokunsun, ister onu öpsün, isterse oununla cinsel ilişkiye girmeksizin sadece onun fercine dokunsun, eğer böyle yapmakla kendisinden meni çıkarsa, orucu bozulur, meni çıkmazsa bununla orucu bozulmaz." ((eş-Şerhu'l-Mumti'; c: 6, s: 388)

İkinci durum:

Erkeğin, hanımıyla olan bu oynaşmasından veya tenine dokunmasından kendisinden mezinin çıkmasıdır ki bu durumda onun orucu bozulmaz.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Erkeğin oruçlu olduğu halde hanımını öpmesi, onunla oynaşıp şakalaşması ve cinsel ilişkiye girmeksizin onun tenine dokunması, bütün bunlar câizdir ve bunlarda bir sakınca yoktur.Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- oruçlu olduğu halde eşini öper ve eliyle eşinin tenine dokunurdu.Fakat bir kimse, hemen şehvetleniyorsa ve Allah Teâlâ'nın haram kıldığı şeye düşmekten endişe ediyorsa, böyle yapması çirkin görülmüştür.Eğer erkek, bu hareketten sonra kendisinden meni gelirse, geri kalan günü oruç tutması (orucuna devam etmesi) ve o günü kaza etmesi gerekir.İlim ehlinin büyük çoğunluğuna göre kendisine keffâret gerekmez.

Meziye gelince, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, mezinin çıkmasıyla oruç bozulmaz.Zirâ aslolan; orucun kalıcı olması ve bozulmamasıdır. Çünkü meziden sakınmak, insana meşakkat verir. Başarı, Allah Teâlâ'dandır." (Abdulaziz b. Baz Fetvâları; c: 15, s: 315)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Oruçlu olduğu halde hanımıyla oynaşıp şakalaştıktan sonra kendisinden mezi çıkan erkeğin orucunun hükmü nedir?

Diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

"Bir erkek hanımıyla oynaşıp şakalaştıktan sonra kendisinden mezi çıkarsa, orucu geçerlidir.Bizim ilim ehlinin görüşlerinden tercih ettiğimiz görüşe göre kendisine bir şey gerekmez.Çünkü mezinin çıkmasıyla,orucun bozulduğuna dâir hiçbir delil yoktur ve mezinin, meni ile kıyaslanması doğru değildir.Çünkü mezi, meni gibi değildir.Bu tercih ettiğimiz görüş, İmam Şâfiî ve İmam Ebû Hanife'nin görüşleridir. Şeyhuslislâm İbn-i Teymiyye de -Allah ona rahmet etsin- bu görüşü tercih etmiştir.

"el-Furû'" adlı kitabın yazarı şöyle demiştir:

"Bu, daha açık ve daha belirgin olan görüştür."

"el-İnsaf" kitabının yazarı şöyle demiştir:

"Bu, doğru olan görüştür." (Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Ueymîn; c: 19, s: 236)

Bu konuda daha faydalı bilgi için (37715) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi:

Kendisinden çıkan meni mi, yoksa mezi mi diye bir kimseye böyle biri durum karmaşık geldiği zaman, genellikle çıkan bu sıvı mezidir.Çünkü oynaşıp şakalaşmadan sonra çıkan sıvı, mezidir ve şüphelenmekle orucun bozulduğuna hükmedilemez.

Web sitemizde mezi ile meni arasındaki farkın açıklaması (99507) ve (2458) nolu soruların cevaplarında geçmişti.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi