Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Müşriklere Benzeme Hususunda Kriter

Soru

Bazı kişiler, pantolon veya takım elbise giymenin kafirlere benzeme olduğu için haram olduğunu söyler. Bu doğru mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yüce Allah kafirlere benzemeyi Müslümana haram kılmıştır. Bu konuda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sıkı tenbihleyerek şöyle dedi: “Her kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır.” (Ebu Davud 4031, Elbani sahih demiştir)

Kafirlere haram olan benzeme, davranışların kafirlere özel olup Müslümanların onlara bu davranışlarda ortak olmamalarıdır. Bu özel hususu şu şekilde açıklayabiliriz: Bir kimse belirli bir davranışı yaptığında “bu falan topluluktandır” denilecektir.  Böylece bu davranış söz konusu topluluğa özel bir şey anlamına gelir. Fakat kafirler ile Müslümanlar arasındaki ortak eylemler, için haram olan benzeme kapsamına girmez. Çünkü söz konusu kafirlere özel bir durum değildir.

Bunun üzerine müşriklere benzeme olarak sayılan eylemlerin haram olmasının hükmü zaman ve mekana göre veya adet ve örfe göre değişebilir.

Şayet belirli bir ülkede bu elbiseyi sadece kafirler giyiyorsa o ülkede bulunan Müslüman o elbiseyi giymesi haram olur. Şayet başka bir ülkede hem Müslüman hem de kafirlerin giydiği bir elbise ise bu durumda bunu giymek mübah olur.

Günümüzde pantolon veya takım elbise sadece kafirlerin giydiği bir elbise değildir. Bilakis tüm ülkelerde Müslümanlar bu elbiseyi giymekte olup bunun kafirlere benzeme olduğunu görmemektedirler. Çünkü kafirlere özel bir durum değildir.

Bunun üzerine pantolonu giymekte sakınca yok ve mübahtır.

(105412) ve (105413) nolu sorunun cevaplarında açıklandığı gibi daima fetva kurulu pantolon ve takım elbisenin giyilmesini mübah olduğunu söylemiştir.

Şeyh Muhammed bin Useymin Rahimehullah’a Kafirlere benzemedeki kriter nedir? Diye sorulduğunda

Şöyle cevap verdi: Kafirlere benzeme; görünüş, giyim, yeme vb. davranışlarla olur. Çünkü bu konudaki ifade, genel olduğu için tüm davranışları kapsar. Bunun anlamı; bir kişinin kafirlere özel olan bir şeyi yaptığında ve onu gören kişi onu kafirlerden ayırt edemiyorsa benzeme durumundan bahsedebiliriz. işte kriter budur. Fakat bir davranış hem Müslüman hem de kafirlerin arasında yaygın ise her ne kadar bunun aslı kafirlerde meydana gelmişse bile ipek gibi haram olan bir şey değilse benzeme de sakınca yoktur. (Mecmu Durus ve Fetava el Haram el Mekki 3/367)

Başka bir soruda kafirlere benzemenin ölçüsü nedir? Diye sorulduğuna şöyle cevap verdi:

Benzemenin ölçüsü, kişinin benzetilene özel bir şeyi yapmasıdır. Kafirlere benzemek Müslümanın kafirlere özel bir şeyi yapmasıdır. Fakat kafiri Müslümandan ayırt etmeyen davranışlar ve yaygın giyim vb. şeyler benzeme olduğu için haram olmaz. Fakat bu şeyin başka yönden dolayı haram olması bunun dışındadır.

İbn Hacer Fethulberide şöyle dedi: “Bazı selef alimleri bornoz/kapüşonlu giyiminin mekruh olduğunu söyler çünkü rahiplerin elbisesidir. Malik bu konuda sorulduğunda sakıncası yoktur. Denildi ki bu Hristiyanların elbisesidir. Dediki burada giyiliyordu.

İbn Useymin Malik Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in bu hadisi ile delil getirseydi daha evla olurdu: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e ihramda ne giyilir? Cevap: “Gömlek, sarık, şalvar/pantolon  kapüşonlu elbise giyilmez” dedi.

Fethulberi 1/307 de şöyle dedi: Şayet binek semerleri kafirlerin semerlerine benzediği için yasaklarsak olmaz. Çünkü belirli bir zaman diliminde onlara özel olmuş olabilir. Ama şimdi öyle olmadığı için mekruh olmaz. (Fetava el Akide 245) . ‎

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi