Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Âdetten temizlendikten sonra oruçlu iken kendisinden sarımsı sıvı gelen kadın

Soru

Bir kadın, Ramazan'da fecirden önce temizlendikten sonra o gün oruç tuttu. Daha sonra öğle vaktinde namaz kılmak için kalktığında fercinde sarımsı bir sıvı gördü.
Bu kadının o günkü orucu sahih midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Eğer fecirden önce âdetten temizlenme olayı hâsıl olmuşsa,orucu sahihtir ve âdetten temizlendiğini gördükten sonra sarımsı sıvıyı görmesinin oruca hiçbir zararı olmaz.

Nitekim Ümmü Atiyye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. [ رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لأبي داود ]

"Bizler, (hayızdan sonraki) sarılıkla bulanıklığı (sarımsı ve kahverengi sıvıyı) bir şey saymazdık."(Buhârî; hadis no: 320. Ebû Dâvûd, hadis no: 307. Nesâî; hadis no:368. İbn-i Mâce; hadis no:647. Lafız, Ebu Dâvud'a âittir.)

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 158