Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

İhramda Bilmeden Kokulu Deodorant Kullanmak

Soru

Umre yaptığım sırada ihramdan çıkmadan önce hükmünü bilmediğim halde kokulu deodorant kullandım, ne yapmam gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İhramlı bir kimsenin hem vücudunda hem de elbisesinde koku kullanması caiz değildir. İbn Abbas Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Bir adam devesinden düşerek boynu kırılmış ve ölmüş. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Onu su ve sidirle yıkayın da iki elbisesinin içine kefenleyin! Ama koku sürmeyin ve başını örtmeyin. Çünkü Allah, kıyamet gününde onu telbiye hâlinde diriltecektir.” buyurmuşlar. (Buhari 1267, Muslim 1206)

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: İlim ehli, ihramlının koku sürmesinin yasak olduğuna dair icma etmiştir. (el Muğni 3/147)

Kokulu Deodorant ihramlıya haram olan bir husustur.

Ancak her kim bunu unutarak veya bilmeyerek yaparsa ona herhangi bir yükümlülük yoktur. Ayette şöyle geçmektedir: “Rabbimiz! Unuttuğumuzda veya hata yaptığımızda bizi sorumlu tutma” (Bakara/286) “Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Ahzab /5) daha fazla bilgi için (49026 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi