Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Kadının, süslenmek amacıyla saçını kestirmesi

Soru

İslam hükümlerine göre kadın, hiçbir şekilde saçını kestiremeyeceğini çok duydum. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Şüphesiz kadın arada bir saçını düzeltmeye ihtiyaç duyar. Bu konuyu detaylı açıklar mısınız? Ayrıca “kadın elinden geldiği kadarıyla saçını uzatması ve hiçbir şekilde kısaltmaması lazım, çünkü saçı kıyamet gününde herkes çıplak iken onun için örtü olacak” diye bir bilgi duydum, bu doğru mu ve delili var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Alimler, aşağıdaki durumlarda kadının saçını kestirmesi haram olduğunu söylemişlerdir:

1-Kendini yabancılara açıyorsa

2-Saçını kestirmesinden amaç kafir veya fasıklara benzemek ise

3-Erkeklere benzeyecek şekilde saçını kestirmesi.

4-Onun saçını yabancı bir erkek kesecekse,

5- Kocasının izni olmadan bunu yaparsa.

Şüphesiz bu hususlarda haram oluşunun sebebi ve hikmeti açıktır.

İkincisi:      

Şayet kadının amacı eşine süslenmesi ve ona güzel gözükmesi ise, veya uzun saçın bakımından kurtulmak ise veya değişik makul ve mübah nedenlerden dolayı kestiriyorsa bu durumda alimlerin tercihli görüşüne göre günah yoktur. Çünkü adetlerin genel hükmü, haram olduğuna dair bir delil olmadığı takdirde mubahtır.

Zira şeriatta kadının saçını kestirmesine haram kılan hiçbir delil yoktur. Oysa caiz olduğuna dair delil bulunmaktadır.  Ebu seleme bin Abdurrahman Rahimehullah şöyle dedi: “ Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in hanımları saçları omuzlara değecek şekilde keserlerdi” (Muslim/320),

İmam Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: bu hadiste kadınların saçlarını hafifletmesinin caiz olduğuna dair delil bulunmaktadır. (Şerh Muslim 5/4)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “Bazı alimler, kadının kendi saçını kestirmesini mekruh görmüşler. Bazı alimler de haram görmüşler diğerleri de mübah görmüşlerdir. Bu konuda ihtilaf olduğuna göre Kur’an ve Sünnete dönmek gerekir. Bu güne dek kadının saçını kestirmesinin haram olduğuna dair bir delil görmedim. Buna binaen asıl olan mübah olmasıdır. Bu konuda adete bakılır. Eski zamanlarda kadınlar saçlarını uzatır ve saçın uzunluğuyla övünürdü, sadece şer’i bir ihtiyaç durumunda keserdi. Ancak şimdi durum değişti, saçı kestirmenin haram olduğunu söyleyen görüş, zayıf bir görüştür. Mekruh olması konusu ise ise araştırılması gereken bir konudur. Fakat mübah olmasını söylemek usule en yakın görüştür. Nitekim Muslim sahihinde: Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in vefatından sonra hanımları saçlarını omuza kadar kestirirlerdi” rivayet edilmiştir.

Ancak kadın saçını erkeklere benzeyecek şekilde kestirirse haram olur. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem kendini erkeklere benzeten kadınları lanetlemiştir.

Aynı şekilde kafirlere benzer şekilde saçını kestirirse haram olur. “Çünkü her ki kendini bir topluma benzetirse onlardan olur.”

Şayet kadın, kendini erkeklere benzetmeden veya kafirlere benzetmeden saçını hafif bir şekilde kestirirse bu durumda sakınca yoktur. (Fetava Nur ala Derb)

Daha detaylı bilgi için (1192) ، (13248) ، (13744) nolu soruların cevabına bakınız.

Üçüncüsü:

Kadının saçı, kıyamet gününde ona örtü olacağına dair bir delil bulunmamaktadır. İlim ehlinden de böyle bir görüş bulamadık. Böyle bir sözün doğruluğundan emin olmadan inanmak veya aktarmak sakıncalıdır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi