Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Kadının, Cuma namazını kılmasının hükmü

Soru

Annem, beş vakit namazla birlikte Duhâ ve Vitir namazı da olmak üzere bütün sünnet namazları kılmaktadır.Fakat Cuma günü, Cuma namazını yaklaşık dokuz kilometre uzaktaki câmide kılmaktadır.Ben, kadının evinde kılmış olduğu namazın daha güzel ve daha doğru olduğuna dâir kendisine nasihat ediyorum. Fakat o kabul etmiyor ve Cuma namazı için câmiye gitmekte ısrar ediyor. Annemin Cuma namazını câmide kılmak için evinden çıkmasında bir sakınca var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Bu konuda bir sakınca yoktur. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

"Allah'ın kadın kullarını mescitlere gitmekten alıkoymayın (engel olmayın)!"

Eğer anneniz, dîne uygun bir şekilde örtünmüş, hicablı ve tedbirli olarak hutbeyi dinlemek ve faydalanmak için evden çıkmışsa, bunda bir sakınca yoktur ve kendisine bir günah da yoktur. Fakat evi kendisi için daha fazîletlidir ve namazını, Cuma namazı yerine öğle namazı olarak dört rekât kılar. Buna rağmen dîne uygun bir şekilde örtünmüş, hicablı ve tedbirli olarak hayır kazanmak, hutbeyi dinlemek ve faydalanmak için dışarı çıkıp câmide kılmak isterse, ona engel olmayın. Çünkü bu konuda bir sakınca yoktur ve inşaallah ona bir günah da yoktur.

Nitekim sahâbe kadınları, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte O'nun mescidinde namazlarını kılarlar, hutbeyi dinlemek ve Cuma namazını kılmak için de mescide gelirlerdi.Pek çok kadın da Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte Cuma namazına gelirdi. Bunda bir sakınca ve günah yoktur. Fakat evleri kadınlar için daha hayırlıdır."

Kaynak: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, "Nurun ale'd-derb Fetvâları", c: 2, s: 1051