Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Şaban ayının her Perşembe gününde iki rekat kılmakla ilgili mevzu hadis

Soru

Sosyal medyada paylaşılan bir mesajda Şaban ayının her Perşembe gününde iki rekat kılmakla ilgili şöyle bir bilgi ulaştı: “ Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “ Her kim iki rekat namaz kılar; birinci rekatta Fatiha suresini  sonra yüz defa ihlas suresini okursa Allah onun her türlü dünya ve ahiret ihtiyacını giderir” bu hadisin doğruluğunu teyit etmek istiyorum. Bu namaz, iki rekat olarak nasıl kılınır? Yüz defa ihlas suresi iki rekat içerisinde mi okunacak yoksa namazdan sonra mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Bu hadisin her hangi bir hadis kitabında yer almamaktadır. Şaban ayında kılınacak namazın faziletiyle ilgili sürülen bu hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem adına yalan söylenmiş bir hadistir. Bunun aslı yoktur.

İbn Hacer el Heytemi Rahimehullah şöyle dedi: “Recep ayının ilk cuması ve Şaban ayının on beşinci gecesiyle ilgili aktarılan tüm hadisler yalandır batıldır, hiçbir asılları yoktur. Her ne kadar bu tür bilgiler İmam gazali gibi büyük alimlerin kitaplarında yer alsa da hüküm aynıdır.  (el Fetava el Fıkhiye el Kubra 1/184)

Aynı şekilde haftanın belirli günlerinde kılınmak üzere bir takım namazlardan bahsedilir. Bunların hiçbir dayanağı yoktur.

Şevkani Rahimehullah şöyle dedi: Pazar, pazartesi veya haftanın her hangi bir gününe özel namaz rivayetleri iftira edilmiş rivayetlerdir. Büyük imamlardan hiç kimse bunları mustehap görmemiştir. (el fevaid el mevdua 1/74)

Yalan ve iftira edilmiş hadisle amel etmek caiz değildir. Samimi bir şekilde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e ittiba etmek isteyen kişi için sahih hadisler yeterlidir”.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi