Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Evde kimse olmadığı halde Kur’an-ı Kerim’in okunmasını sağlamak

Soru

Evde olmadığım halde Kur’an-ı Kerim radyosunu açık bırakmaktayım. Bunda bir sakınca var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kur’an-ı Kerim’in tilavetini dinlemek ve kulak vermek şer’i bakımından menduptur. Ancak vaciplik konusunda iki görüş belirtilmiştir. Tercihli görüşe göre vacip olmayışıdır. Bununla birlikte ilim ehlinin cumhuruna göre sadece namazda dinlemek vaciptir.

Her şeye rağmen Müslüman, Kur’an-ı Kerim okunduğunda zaruri bir iş olmadığı takdirde kulak vermeye özen göstermelidir. Şüphesiz bu davranış Kur’an-ı Kerim’i yüceltmek ve saygı göstermek gereğidir. Bu konuyla ilgili bilgiler, (88728) nolu sorunun cevabında verilmiştir.

Evde olduğunuzda veya olmadığınızda, uyanıkken veya uykudayken Kur’an-ı Kerim’i açık bırakmanızda sakınca yoktur. Fakat tilavetin sesine baskın veya anlaşılmasını engelleyen bir unsur bulunmaması, tilavet esnasında gereksiz ve uygunsuz konuşma yapılmaması, şanına uygun olmayan bir yerde okutulmaması şartına riayet edilmelidir. Böyle durumlarda Kur’an’a saygı ve yüceltme açısından Kur’an radyosunu kapatmak daha doğrudur.

Şeyh Abdulaziz bin Baz’a şöyle soruldu:

Ev dışına çıkıldığında evde Kur’an-ı Kerim okunmasını açık bırakmanın hükmü nedir?

Cevap: Sakıncası yoktur. Ancak okunduğu esnada etrafında gereksiz veya uygunsuz konuşma varsa doğru değildir. Aksi takdirde tilavet esnasında konuşan varsa radyo veya teybin kapatılması daha evladır. Çünkü bu durumda Kur’an-a saygısızlık olur. Fakat kişi tek başınaysa veya dinleyen biri varsa veya uyuyorsa açık bırakmakta sakınca yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi