Pazar 17 Zilhicce 1445 - 23 Haziran 2024
Türkçe

Küsuf (Güneş Tutulması ) Namazı Kılma Şekli

Soru

Küsuf (Güneş tutulması) namazı nasıl kılınır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Ebu Mesud el-Ensari Radiyalluhu anhu’dan gelen rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Güneş ve Ay, Allah`ın ayetlerinden/mucizelerinden birer mucizedir. Allah onlarla kullarını korkutur. Güneş ve Ay bir kimsenin ölümü yüzünden tutulmazlar. Güneş ve Ay tutulmasını görünce tutulma bitene kadar namaz kılın Allah`a ve dua edin.” Buhari (1041), Müslim (911)

Ebû Musa Radiyalluhu anhu’dan gelen rivayete göre şöyle demiştir: ‘Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin kopmasından korkarak telâşla yerinden kalkıp mescide gitti. Hiç bir namazda yaptığını görmediğim en uzun kıyam, rükû' ve secde ile namaz kıldı. Sonra şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki Allah'ın meydana getirdiği bu ayetler hiç bir kimsenin hayatı ve ölümü için meydana getirmez. Ancak yüce Allah bu ayetleri kullarını korkutmak için meydana getirir. Şu hâlde siz bu ayetlerden bir şey görürseniz hemen Allah'ı zikredin, Allah'a dua edin ve istiğfarda bulunun.’Buhari (1059), Müslim (912)

İkincisi:

Küsuf (Güneş tutulması) namazı kılma şekli:

Kişi tekbir getirerek namaza başlar. “Veccehtü” veya “sübhaneke”yi okur. Sonra istiaze getirerek Fatiha suresini okur. Sonra Kur’an’dan uzun surelerden okur. Sonra uzun bir süre rükûda bekler. Sonra rükûdan kalkar. Şöyle der: Semiallahu limen hamideh, Rabbena velekel hamd” Böylece uzun bir süre bekler’

Sonra tekrar Fatiha suresini okur, sonra ilk rekâttan daha kısa olmak üzere uzun bir sure okur. Sonra ikinci defa birinci rükûdan daha kısa olmak üzere uzun bir rükû’a gider. Sonra rükû’dan kalkar ve “Semiallahu limen hamideh, Rabbena velekel hamd” der, ve uzun bir süre bekler. Bundan sonra iki uzun secde yapar. Secde arası oturuşlarda uzun süre bekler. Sonra ikinci rekâta kalkar. İkinci rekâtı da ilk rekât gibi kılar. Ancak ikinci rekâtın tüm eylemlerini birinci rekâttan daha kısa tutar. Sonra ettahiyyatü’yu okuyup selam verir.ibn Kudame Muğni (3/323), Nevevi Mecmu’ (5/48)

Ayrıca Aişe Radiyallahu anha’nın hadiside bunu ifade etmektedir. Aişe Radiyallahu anha’dan gelen rivayete göre: ‘Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gitti. İnsanlar arkasına saf tuttu. Tekbir getirerek namaza başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzunca Kur’an okudu. Sonra tekbir getirerek uzun bir rükû yaptı. Sonra “Semiallahu limen hamideh, Rabbena velekel hamd” dedi. Sonra secdeye gitmeden kalktı ve tekrar uzunca Kur’an okudu, bu kıraat ilk rekâttaki kıraatan daha kısaydı. Sonra tekbir getirerek ilk rekâttaki rükûdan daha kısa olan uzun bir rükû’ yaptı. Sonra“Semiallahu limen hamideh, Rabbena velekel hamd” dedi. Sonra secdeye gitti. Son rekâtta da aynı şeyleri yaptı. Bu şekilde dört secde ile dört rekât namaz kıldı.’Buhari (1046), Müslim (2129)

Yüce Allah en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi