Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan orucunun kazasının arka arkaya tutulması gerekmez

Soru

Ben, hastalığımdan dolayı beş gün oruç tutamadım. Bu beş günlük kaza orucunu arka arkaya mı tutmam gerekir? Yoksa her hafta bir gün tutabilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İslâm âlimleri, Allah Teâlâ'nın şu emri gereği, kaza orucunda, tutamadığı günler sayısınca oruç tutması gerektiği konusunda ittifak etmişlerdir:

... وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ... [ سورة البقرة من الآية: 185 ]

"Sizden kim, (oruç tutamayacak kadar) hasta veya yolcu olursa, (oruç tutamadığı günler kadar) başka günlerde kaza eder."(Bakara Sûresi: 185)

Bu günlerin kazasının arka arkaya tutulması şart değildir. Bu günleri arka arkaya tutabileceğin gibi, aralıklarla da tutabilirsin.İster her hafta bir gün tutarsın, istersen her ay bir gün tutarsın. Ya da kolayına gelecek şekilde tutarsın.

Bu konudaki delil, yukarıda zikredilen âyet-i kerimedir. Zirâ Allah Teâlâ, bu âyet-i kerimede Ramazan orucunun kazasının arka arkaya tutulmasını şart koşmamıştır. Sadece tutmadığı günler sayısınca oruç tutulmasını farz kılmıştır. ("el-Mecmû'"; c: 6, s: 167. "el-Muğnî"; c: 4, s: 408)

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne:

"Bir kimsenin,Ramazan orucunun kazasını ayrı ayrı tutması câiz midir?" diye sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:

"Evet.Bu kimsenin kaza orucunu, tutamadığı günler sayısınca ayrı ayrı tutması câizdir. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

... وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ... [ سورة البقرة من الآية: 185 ]

"Sizden kim, (oruç tutamayacak kadar) hasta veya yolcu olursa, (oruç tutamadığı günler kadar) başka günlerde kaza eder."(Bakara Sûresi: 185)

Allah Teâlâ, Ramazan orucunun kazasının arka arkaya tutulmasını şart koşmamıştır." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 10, s: 346)

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz da -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimse, iki veya üç gün veyahut da daha fazla gün oruç tutmamışsa, ona sadece kaza gerekir, fakat arka arkaya tutması gerekmez. Eğer kaza orucunu arka arkaya tutarsa, bu daha fazîletlidir. Yok eğer arka arkaya tutmazsa, bunda bir sakınca yoktur."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi