Perşembe 12 Şaban 1445 - 22 Şubat 2024
Türkçe

Putperestlikten maksat nedir?

Soru

Putperestlikten maksat nedir? Söz konusu kavram Kur’ân ve Sünnet’te söz edilmiş midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Putperestlik:  Putlara tapmak ve onlara bağlı olmak demektir. Bu kavram putlara tapan din mensuplarına kullanılmaktadır. Örnek olarak Arap müşrikler, Hindistan, Japonya vb. ülkelerde mevcuttur. Hristiyan ve Yahudiler bu kavrama girmezler.

Kur’ân ve Sünnet’te putlara tapılmasını yasakladığı gibi sadece Allah’a ibadet edilmesini emretmiştir.

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Artık o pis putlara hürmet göstermekten çekinin, yalan sözden sakının.” Hac/30

“Pisliklerden,( putlardan, ve azâba sebep olacak günahlardan) uzak dur.” Muddessir/5

“İbrahim’i de peygamber olarak gönderdik. Hani o, kavmine şöyle demişti: “Allah’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. “Siz, Allah’ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah’ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah’ın katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.” Ankebut/16-17

İbrahim, onlara dedi ki: “Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr edip tanımayacak; kiminiz kiminize lânet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır.” Ankebut/26

Ebu Süfyan ile Heraklius kıssasında İmam Buhari şöyle rivayet eder. “Heraklius şöyle dedi: "Ben, 'O size neler emrediyor?' diye sordum."Sen, “Yalnız bir Allah’a ibadet etmeyi ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamayı em­rediyor. Atalarımızın tapmış bulundukları şeylerden de bizi nehyediyor. Na­maz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz fakirlere sadaka vermeyi, haram olan şeylerden sakınmayı, ahdinde durmayı, emaneti sahibine vermeyi, akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeyi emrediyor.”

"Eğer, senin dediklerin doğruysa Yemin ederek söylüyorum ki, onun mülkü, iktidarı şu ayaklarımın altında bulunan yerlere muhakkak gelip ulaşacaktır."

Ebu Davud (4252) Tirmizi (2219) nolu hadislerde Sevben Radiyallahu anhu’nun Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Allah Teala yeryüzünü benim için dürüp topladı, ben de doğusunu da batısını da gördüm. Ümmetimin mülkü, bana gösterilen yerlere kadar uzanacaktır. Bana Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki hazine verildi…. Ümmetimden bir takım kabileler müşriklere uymadıkça ve ümmetimden bazı kabileler putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz.” Elbani bu hadisi Ebu davud’ta sahih demiştir.

İmam Buhari, kitabında şöyle başlık atmıştır: “ Zaman değişimiyle putlara tapılması”  bu başlık altında Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’nun şu hadisini zikretmiştir: "Devs kabilesinin kadınlarının kıçları, Zü'l-Halasa putunun etrafında titremedikçe kıyamet kopmaz. “

Zul halasa Cahiliye döneminde Devs kabilesinin taptığı bir tağut idi. (Buhari 7116)

Putperestlikten maksat, putlara tapmaktır. Putperestlik; Arap yarımadasında yaygındı ama şu an Hindistan, Japonya ve bazı Afrika ülkelerinde bulunmaktadır.

Hadiste Ahir zamanda kıyamet kopmadan önce Arap yarımadasına tekrar döneceğinden haber verilmiştir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi