Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan orucunun fazileti, tüm günlerini tutmakla elde edilir

Soru

Ramazan’da mazeret olmadan yemek yiyerek veya mastürbasyon yaparak bir gün iftar ederse; “Her kim inanarak ve sevabını yüce Allah’tan umarak Ramazan ayını oruçla geçirirse geçmiş günahları affedilir” hadisinde belirlenen fazilet ve sevaptan mahrum olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim inanarak ve sevabını yüce Allah’tan umarak Ramazan ayını oruçla geçirirse geçmiş günahları affedilir” (Buhari 38, Muslim 759)

Şüphesiz Ramazan orucu, ancak tüm günlerini oruçla geçirerek gerçekleşir. Her kim tüm günlerini tutmazsa ramazan ayını tutmuş olmaz. Ancak ayın bir kısmını veya birkaç gün haricini tutmuş olur.

El kermani Rahimehullah şöyle dedi: Hadisten anlaşıldığı üzere bazı günleri tutmakla ayı tutmuş olmaz. Çünkü örfe göre ancak hepsini tutarsa ayı tutmuş görülür. Şayet desen ki hasta gibi mazeretli kişiler bazı günleri tutmaz. Zira hasta olmasaydı oruç tutacaktı. Böyle bir kişi bu hükmün altına girer mi?

Cevap: Evet, çünkü hasta bir mazeretten dolayı oturarak namaz kılarsa ayakta kılan kişinin sevabı kadar sevap alır.  (el kevkebudduri 1/159)

Her kim bir mazeretten dolayı orucunu bozarsa daha sonra kaza eder veya fidye verirse, oturarak namaz kılan gibi ayakta kılanın sevabı kadar sevap alır. (el minhel al azb el mevrud şerh sünen ebu Davud 7/308)

İkincisi: Böyle bir duruma düşen kimse, her ne kadar büyük sevap fırsatını kaçırmış olsa dahi samimi bir tövbe fırsatıyla durumu telafi edebilir. Daha fazla bilgi için (13693) nolu sorunun cevabına bakınız.

Ramazan ayında oruç dışında günahları affettirecek bir takım hususlar mevcuttur. Bunlardan bazıları ise Ramazan ayın son on gününü inanarak ve sevabını yüce Allah’tan umarak ibadetle ihya etmek. Belki bu geceleri ihya eden kimse kadir gecesine muvaffak olur böylece tüm günahları affedilir.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “ Her kim inanarak ve sevabını yüce Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş tüm günahları affedilir (Buhari 35, Muslim 760)

Ramazan ayında ki sevap kapılarını öğrenmek için (25) nolu makalenin okunmasını tavsiye ederiz. Ayrıca  Şemseddin el Şerbini ve İbn Hacer el Askalani’ye ait  “el Hisal el mukeffire lizzunup” adlı kitapları okumanızı öneririz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi