Perşembe 15 Zilkade 1445 - 23 Mayıs 2024
Türkçe

Kurban kesiminde vekil olan kişinin, zilhiccenin on gününde saçını kesmesi

Soru

Birisi, beni Kurban kesiminde vekil tayin ederse zilhiccenin on günü içerisinde saçımı kesebilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Evet, bu caizdir. Çünkü saç ve tırnağın kesilmemesi sadece kurban kesene özel bir durumdur. Vekil ise bu tür uygulamaları yapmakla mükellef değildir.

Şeyh bin Baz şöyle dedi: Vekillere bu tür uygulamalar gerekmez, çünkü onlar kurban kesmiyorlar. Şüphesiz kurban verenler, vekalet verenlerdir.

İslami Fetvalar 2/316

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi