Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Gücü yettiği halde fıtır sadakasını vermemek

Soru

Gücü yettiği halde fıtır sadakasını vermeyenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Fıtır sadakasını vermeyen kimse mutlaka tövbe edip Allah’tan af dilemesi gerekir. Şüphesiz fıtır sadakasını vermeyen kimse günah işlemiş olur. Bununla birlikte zamanında vermediği sadakayı tövbeden sonra müstahak olanlara vermekle yükümlüdür. Verdiği bu sadaka bayram namazından sonra verdiği için sıradan bir sadaka hükmünde olur.

Kaynak: Fetva ve İlmi Araştırmalar Daimi Komitesi 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi