Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Kurban kesecek kişinin sakınması gereken hususlar

Soru

Kurban kesecek kişi saçını ve tırnaklarını kesmesi caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şeyh bin Baz Rahimehullah şöyle dedi:

“Bir kişi kurban kesmek ister ve zilhicce ayına girerse saçından veya tırnağından bir şey alması haramdır. Bu yasak kurbanı kesinceye kadar devam eder. Nitekim Ummu Seleme Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Zilhicce hilalını gördüğünüzde” başka bir rivayette: “Zilhicce ayının on gününe girdiğinizde ve biriniz kurban kesmek isterse saçını ve tırnaklarını kesmesin” (İmam Ahmed, Muslim.)

Şayet “on gün”e girdikten sonra kurban kesmeye niyet ederse niyet ettiği günden itibaren saçını ve tırnağını kesmeyi bırakır, niyetten önce kestiği şeylerden dolayı günah yoktur.

Bu uygulamanın hikmeti şudur:  nasıl ki kurban kesen, hacının kurban kesmek gibi bir takım ibadetlerde benzerlik ve ortaklık ediyorsa aynı şekilde hacının ihram yasaklarından olan saç ve tırnağı kesmek gibi yasaklarda benzerlik yapmaktadır. 

Bu hüküm, kurban kesene özeldir. Ancak onun yerine kesilecek kişi için geçerli değildir. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: “Biriniz kurban kesmek isterse” ayrıca Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem ailesinin yerine kurban kestiğinde onlara saçlarından veya tırnaklarından kesmelerini yasaklamamıştır. Bunun üzerine kurban kesen kişinin ailesi saç ve tırnaklarını kesebilirler.

Şayet kurban kesecek kişi saçından veya tırnağından bir şey alırsa tövbe etmesi ve tekrar bunu yapmaması gerekir ona keffaret gerekmez. Bazı kişilerin zannettiği gibi bu onun kurban kesmesine engel olmaz. Şayet kurban kesecek kişi unutarak veya bilmeyerek saç veya tırnağını keserse veya kastı olmadan saçı dökülürse günah bunda yoktur. Ayrıca bunu kesmeye ihtiyacı varsa kesebilir. Aynı şekilde tırnağı kırılırsa eziyet görmemesi için tamamen kesebilir. Veya saç gözüne giriyorsa onu kesebilir. Ayrıca bir yara tedavisi için vb. durumlar saçını veya tırnağını için kesebilir.

Kaynak: Fetava İslamiye 2/31