Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Kurban kesme zamanı

Soru

Kurbanlar hangi vakitte kesilir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kurban kesim vakti, Kurban bayramı namazından hemen sonra başlar, Zilhicce ayının on üçüncü gününde güneşin batmasıyla sona erer. Yani dört gün boyunca kurban kesilebilir. Kurban bayramı namazı kılındığı gün ile sonrasından üç gün boyunca kurban kesilebilir.

Ancak en faziletlisi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in yaptığı gibi bayram namazından hemen sonra kesmeye başlamaktır. Ve O gün içide ilk yediği şey, kendi kestiği kurban eti olması sünnettir.

Bureyde Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Ramazan bayramı gününde bir şey yemeden çıkmazdı, Kurban bayramında ise kurban kesiminden dönmeyinceye kadar bir şey yemezdi. Kendi kurbanından yerdi. (Ahmed 22475)

Ali bin Talip Radiyallahu anhu şöyle dedi: Kurban günü ve peşinden gelen üç gün kurban kesim günleridir. Bu görüş; Hasan el Basri, Ata bin Ebi Rebah, Evzai, Şafii ve İbnul Munzir gibi alimlerin görüşüdür. Söz konusu olan üç gün, Mina günleri olup şeytan taşlama günleridir. Bu günlerde oruç tutmak haramdır. Bu üç gün, kurban bayramı günüyle aynı hükme tabidirler. Bir delil olmadan dört gün arasında ayrım yapılmaz. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den aktarılan farklı iki rivayette şöyle geçmektedir: “Her mina günü kesim günüdür, tüm teşrik günleri kesim günleridir” Elbani bu hadise sahih demiştir (2476)

Şeyh İbn useymin  Ahkamul Udhiye adlı eserinde kurban kesim zamanıyla ilgili şöyle demiştir:

“Kurban bayramı namazından sonra başlar, zilhicce ayının on üçüncü gününde güneşin batmasıyla sona erer. Böylece dört gün boyunca kurban kesilebilir; kurban bayramı namazı kılındığı gün ile sonrasından üç gün boyunca kurban kesilebilir.

Her kim bayram namazından önce veya zilhiccenin on üçüncü gününde güneş batımından sonra kurban keserse kurbanı geçerli olmaz. Şayet gecikme meşru bir mazeretten dolayı olursa örnek olarak kurbanlık kaçarsa belirlenen günlerden sonra görürse kesebilir. Veya birini vekil kılar, fakat vekil unutur ve zaman geçtikten sonra hatırlarsa bu duruma da kurbanı kesmesinden sakınca yoktur. Bu konu, uykuda kalıp namazı kaçıran veya namaz kılmayı unutan kişinin durumuna kıyas yapılmaktadır. Nasıl ki namazı unutan  namazı hatırladığı zaman kılması gerekiyorsa aynı şekilde bu hüküm kurban için de geçerlidir.

Belirlenen süre içinde ister gündüz olsun, ister gece kurbanı kesmek caizdir. Fakat gündüz kesmek daha iyidir. Bayram namazından sonra kesmek daha faziletlidir. Dört gün içerisinde kurban kesmek caiz olmasıyla birlikte bir an önce ibadeti yerine getirmek bir sonraki günden daha faziletlidir.  

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi