Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Fitil kullanmak orucu bozmaz

Soru

Ben, Ramazan'ın gündüzünde bazen kendimi yorgun hissediyorum, bazen de başım dönüyor. Bazı kimseler, baş ağrısının şiddetini hafifletmesi için fitil kullanmamı tavsiye ettiler.
Bu tedâvi şekli orucu bozar mı, yoksa bozmaz mı?
Lütfen beni bu konuda bilgilendirir misiniz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan'ın gündüzünde fitil kullanmak orucu bozmaz. Aynı şekilde oruçlu kimse, gerek duyduğu takdirde lavman (enema /tenkıye şırıngası) kullanması da câizdir. Zirâ tenkıye şırıngası orucu bozmaz.Çünkü tenkıye şırıngasının orucu bozan şeylerden olduğuna dâir hiçbir delil yoktur. Ayrıca bu, yeme ve içme olmadığı gibi, yeme ve içme anlamında da değildir.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Göze sürmek çekmek ve tenkıye şırıngası yaptırmakla oruç bozulmaz... Bu, bazı ilim ehlinin görüşüdür." (el-İhtiyârât, s: 193)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-UseymÎn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bu meselede en tercihli görüş; Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin görüşüdür. Yani tenkıye şırıngası orucu bozmaz." (eş-Şerhu'l-Mumti', c: 3, s: 381)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi