Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Kadın, adetli günlerinde bilmeden oruç tutarsa ne yapar?

Soru

Ben Ramazan ayının tümünü tuttum, ancak adetli bir kadının oruç tutmaması gerektiğini daha sonra orucunu kaza etmesini gerektiğini bilmiyordum. Şu an tuttuğum o günler için oruç tutarak kaza etmek istiyorum ve her gün için bir yoksulu yedirmek istiyorum ancak yedireceğim kimseyi tanımıyorum. Ben yedireceğim para tutarını her hangi bir kuruma, yetimlere veya camilere verebilir miyim? Ayrıca her gün için keffareti parayla ne kadar vermem gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimlerin icmasına göre adetli kadına oruç vacip değildir, orucunu yediği günler kadarıyla günleri kaza etmesi vaciptir.  Ayrıca adetli olarak oruç tutsa bile kabul edilmez. Daha detaylı bilgi için  (33594) nolu sorunun cevabına bakınız.

Size vacip olan oruç tuttuğunuz o günleri tekrar kaza yapmanızdır. Ayrıca haram olan böyle bir şey yapmanıza neden olan ilim talep etmekte ihmalkâr davranmanızdan dolayı tövbe etmenizdir.

Şayet kaza yapacağınız günler, diğer Ramazan ayı gelmeden gerçekleşirse size sadece kaza vacip olur, ayrıca fakirlere yemek yedirmeniz gerekmez.

Ancak başka bir Ramazan'a girinceye kadar özürsüz olarak kazayı geciktirirseniz kaza ile birlikte fakirlere yemek yedirmek vacip mi değilmi? Diye alimler bu konuda farklı görüşler belirtmişlerdir.

(26865) nolu sorunun cevabında yemek yedirmek vacip olmadı belirtilmiştir.

Bununla beraber ihtiyatlı davranarak kaza ile birlikte yemek yedirirseniz güzel olur.

Yemek yedirmekten kasıt; her gün için bir fakiri doyurmaktır. Bu yemek, memleketin azığından pirinç veya hurma gibi gıdalardan bir buçuk kilo ağırlığında yemek vermektir.

Alimlerin cumhuruna göre oruç için verilen fidyede parasal bedel kabul edilmemektedir. Yani nakit olarak çıkaramazsınız. Mutlaka fakirlere yemek olarak verilmelidir.

Daimi fetva kuruluna yaşlı bir adam oruç tutamadığı takdirde ne yapması gerektiğine dair soruya binaen şöyle cevap vermiştir:

Oruçtan aciz olduğu müddetçe orucu yemesi ruhsat olarak belirlenmiştir. Ancak orucu tutmadığı her gün için bir yoksulu yedirmesi gerekir. İsterse toplu veya dağınık bir şekilde çıkarabilir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: "O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi." Hac /78 Ayrıca yemek yedirmenin yerine nakit kabul edilmez. Daimi fetva kurulu 10/163

Siz parayı herhangi bir yardım derneğine veya dinde hassasiyeti olan bir cami imanına vererek sizin yerinize yiyecekleri alır ve sizin adınıza fakirlere dağıtabilir. Nitekim fakirler günümüzde çoktur.

İsterseniz size vacip olan gün sayısınca fakirlere yetecek bir yemek pişirirsiniz ve yedirirsiniz. Buhari rahimehullah şöyle dedi: Yaşlı insan şayet oruç tutamazsa yemek yedirir. Nitekim Enes radiyallahu anhu yaşlandığında bir veya iki sene boyunca her gün için bir fakire yemek verdi.

Yetimler fakir olduğunda bu kefareti onlara da verilebilir. Bilindiği gibi her yetim fakir olmayabilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi