Cumartesi 10 Zilkade 1445 - 18 Mayıs 2024
Türkçe

Bir kadın mikattan önce adet dönemine girer ve Cidde’ye gelir, daha sonra umre yapmak istediğinde nereden ihrama girer?

Soru

Yemen’den gelen bir kadın mikata varmadan adet kanaması geçirir, Cidde’de bir hafta kaldıktan sonra umreye yapmak ister, bu durumda Cidde’den mi ihrama girer yoksa Yelemlem mikat yerinden mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz bilinmesi gerekir ki ihram için taharet gerekmez, adet geçiren kadınlar hac veya umre için ihrama girebilirler, hacıların yaptığı tüm ibadetleri yaparlar fakat tavaf yapmazlar. Bu konuda Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Esma' binti Umeys ağacın altında Muhammed b. Ebî Bekir'i doğurdu da Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yıkanarak telbiye getirmesini emretmesi için Ebû Bekir'e talimat verdi.” (Muslim1209) Adet geçiren de lohusalık geçiren hükmündedir. Aynı şekilde Aişe Radiyallahu anha adetli olarak geldiğinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem hacıların yaptıklarını yapmasını sadece tavafı taharetten sonraya ertelemesini emretmiştir. (Buhari 1516)

Bu kadın adeti geldiğinde umreyi düşünmüyordu, nitekim mikatı geçtiğinde de ihrama girmeye karar vermemişti, Cidde’ye geldikten sonra umre yapmaya karar vermesinde sakınca yoktur. Bu durumda bulunduğu yerden Cidde’de ihrama girer. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “(Her kim mikatlardan önce bir yerdeyse bulunduğu yerden ihrama girer” (Buhari 1524, Muslim 1181)

Şayet mikattan geçerken umreye niyet etmiş ve ihrama girmemişse mikata tekrar geri dönüp oradan ihrama girmesi gerekir. Şayet bunu yapmaz ve Cidde’den ihrama girerse bir kurban kesmesi gerekir. Mekke’de bir koyun keser ve Harem’in fakir ve yoksullarına dağıtır.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: Meselenin özeti: Her kim ibadete niyet eder ve ihramsız olarak mikatı geçerse imkan dahilinde tekrar mikata geri dönüp oradan ihrama girmesi gerekir. Bilerek veya bilmeyerek geçmiş olması bunun haram olduğunu bilip bilmemesi arasında fark yoktur. Şayet mikata döner ve ihrama girerse hiçbir yükümlülüğü yoktur. Bu konuda ayrı görüş bilinmemektedir. Cabir bin Zeyd, el Hasan, Said bin Cubeyr, el Sevri, Şafii vb. alimler bu görüştedir. Çünkü olması gereken yerden ihrama girmiştir. Böylece onun üzerine her hangi bir yükümlülük yoktur. Fakat mikat sonra bir yerden ihrama girerse kurban kesmesiyle yükümlü olur. ( el Muğni 3/115)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi