Çarşamba 21 Zilkade 1445 - 29 Mayıs 2024
Türkçe

Ramazan kazasını yapmadan önce altı şevval orucuna başlamak

Soru

Şevval’in kalan günleri; hem kaza orucuna hem de altı Şevval orucuna yetmiyorsa ilk önce altı Şevval orucu tutulabilir mi?a

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Altı Şevval orucunu tutmak Ramazan orucunun tamamlanmasına bağlıdır. Bunun kanıtı Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şu sözüdür: “ Her kim Ramazan ayını tutar daha sonra Şevval ayından altı gün daha tutarsa bir seneyi oruçla geçirmiş gibi olur.” Muslim 1164

Hadiste geçen “sonra” atıf edatı, sıralama ve peşpeşe anlamını taşımaktadır. Böylece ilk önce Ramazan orucunun (ister eda ister kaza olsun) tamamlanması gerekir. Daha sonra şevval ayından altı gün tutmaya başlar. Ancak bu şekilde bahsedilen sevap kazanılır. Çünkü Ramazan ayından kazası olan kimse Ramazanın tamamını değil de bazısını tutmuş olur.

Ancak bir kimse, bir mazeretten dolayı Şevval ayında altı günü tutamazsa; örnek olarak kadın lohusalık dönemindeyse ve Şevval ayının tümünü kazayla geçirmişse bu durumda Zilkade ayında Şevvalin altı gününü kaza olarak tutar. Fakat mazeretsiz bir şekilde Şevval ayını geride bırakan kimse bu sevabı elde etmez.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu: Şayet bir kadın üzerinde Ramazan borcu/kazası varsa Şevval ayında ilk önce kazayı mı yapar yoksa Şevval’dan altı gün orucunu mu tutar?

Şöyle cevap verdi: Şayet bir kadının üzerinde Ramazan borcu varsa gerekli borcu ve kazayı yapmadan altı Şevval orucuna başlayamaz. Bu konuyla daha detaylı bilgi için   ( 4082) ve ( 7863 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Buna ek olarak mazeretli bir şekilde orucu bozan kimsenin zimmetinde oruç kazası bulunmaktadır. Bu borcu ödemek ve zimmetini ibra etmek, sünnet olan bir ibadeti yapmaktan önceliklidir. Bu konuyla ilgili  ( 23429) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi