Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Bayram guslünün vakti

Soru

Bayram için yıkanmak ne zaman olur? Zira sabah namazından sonra yıkanırsam bayram namazına yetişemeyebilirim, çünkü bayram namazının kılındığı yer evimden çok uzaktır.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Bayram gününde yıkanmak mustehaptır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiğine göre kendisi bayram günü yıkanmıştır.

Ali bin Talip, Seleme bin Ekve’ ve İbn Ömer radiyallahu anhum gibi sahabelerden rivayet edildiğine göre bayram günlerinde yıkanıyorlardı.

Nevevi Rahimehullah El Mecmu kitabında şöyle dedi: “Yıkanmayla ilgili tüm rivayetler zayıf veya batıldır. Ancak İbn Ömer’den rivayet edilen yıkanma bu konuda itimat edilen delildir. İbn Ömer’in uygulaması Cuma namazına kıyas edilmiştir.

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi:

Yıkanmayla ilgili iki zayıf hadis bulunmaktadır. Fakat İbn Ömer, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sünnetine titizlikte tabi olduğu, herkes tarafından bilinmektedir. Bu bağlamda İbn Ömer bayram namazına çıkmadan önce yıkanırdı.

İkincisi:

Yıkanma vakti, sabah namazından sonra olması daha faziletlidir. Ancak kişi, vakit darlığı nedeniyle sabah namazından önce yıkanırsa geçerli olur.

İmam Malik’in Muvatta şerhinde şöyle dedi:

Yıkanmanın namaza gidiş esnasında olması mustehaptır. İbn Habib şöyle dedi: Bayram için yıkanmanın en faziletli vakit sabah namazdan sonra olmasıdır. Malik şöyle dedi: Şayet bayramlar için sabah namazından önce yıkanırsa geçerlidir.

Muhtasar Halil’de şöyle dedi: Yıkanmanın vakti gecenin son altıda biri vaktindedir.

İbn Kudame El muğni kitabında şöyle dedi:

Bayram için yıkanmanın vakti sabah namazından sonradır. Bu görüş el hirakinin sözüne mutabıktır. El Kadi, El Amidi’nin şöyle dediğini yazar: Şayet kişi sabah namazından önce yıkanırsa yıkanma sünnetini yerine getirmemiş olur. Çünkü bayram namazına yıkanmak Cuma yıkanması gibi sabah namazından önce geçerli olmaz. İbn Akil şöyle dedi: İmam Ahmed’ten rivayet edildiğine göre sabah namazından önce olduğu gibi sonrasında da olur. Çünkü bayram vakti Cuma vaktinden daha dardır. Zira sabah namazından sonra ile sınırlandırılırsa vakit yetmeyebilir. Zira amaç temizlenmektir. Gece yıkansa bile namaz vaktine yakın olması itibarıyla geçerli olur. Bununla birlikte ihtilaftan kurtulmak için sabah namazından sonra olması daha faziletlidir.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

Yıkanmanın geçerliliği ile ilgili iki görüş bulunmaktadır. Birincisi: İmam Şafiinin el Um kitabından söylediği gibi sabah namazından sonra yapılmasıdır. Ancak bu iki görüşün en sahihi sabah namazından önce veya sonrasından yapmak caiz olmasıdır.

Sonuç olarak sabah namazından önce yıkanmanın bir sakıncası yoktur. Böylece Müslüman rahat bir şekilde bayram namazına yetişecektir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi