Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Kadınların camilere gidebilmeleri için gerekli şartlar

Soru

Kadın, teheccüd namazı kılmak için camiye mahremsiz gidebilir mi? Not: Cami eve yakın ve erkekler bu camide teheccüd namazını kılmamaktadırlar.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kadının belirli şartlarda namaz kılmak için camiye gitmesi caizdir. Bununla birlikte kadınla birlikte bir mahremin bulunması söz konusu şartlardan değildir. Buna binaen kadının, camiye/mescide mahremsiz gitmesinde bir sakınca yoktur.      

Kadın, tesettürlü olduğu müddetçe eşinden camiye gitmek için izin istediğinde kocası onu engellemeye hakkı yoktur. Çünkü İbn Ömer Radiyallahu anhu şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurduğunu işittim: “Kadınlarınız mescitlere gitmek için izin aldıklarında onlara engel olmayınız” başka bir rivayette: “Kadınlarınız sizden izin istediklerinde onları mescitlerden nasiplenmelerine engel olmayın”

Şayet kadın, açık giyinmiş veya koku sürünmüşse bu durumda hiçbir amaçla evinden çıkması caiz değildir. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar…” Nur/31 

Başka bir ayette şöyle buyurdu: “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” Ahzap/59

Zeynep el Sekafiye Radiyallahu anha Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in kadınlara şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Biriniz yatsı namazına gelecekse o gece koku sürünmesin” başka bir rivayette: “Biriniz mescide geldiğinde koku sürünmesin” (Muslim) Sahih hadislerde rivayet edildiğine göre sahabelerin kadınları, sabah namazını cemaatle kılmak için evden çıktıklarında kimsenin onları tanıyamayacağı şekilde örtünürlerdi.

Amrete bint Abdurrahman, Aişe Radiyallahu anha’nın şöyle dediğini işitmiştir: “Şayet Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem kadınların bu yaptıklarını görseydi İsrailoğulları kadınları engellendiği gibi onları mescitlere gitmelerini engellerdi” Amrete’ye sordum: İsrailoğulları kadınları mescide girmeleri engellendi mi? Evet. Diye cevap verdi. (Muslim)

Bu dellilere göre kadınlar, şayet İslami adaplara riayet ederek, kimsenin fitneye  düşmesine sebep olmadan tesettürlü bir şekilde mescide gitmek isterlerse, kimse buna karşı gelmez. Fakat imanı zayıf olan kişilerin fitneye sokacak şekilde hareket ederse bu durumda mescitlere çıkmaktan engellenir. Hatta evinden de çıkmasından engellenir.

İbn Useymin şöyle dedi: “Fitneye düşmekten emin olunduğunda kadınların teravih namazlarına çıkmalarında hiçbir sakınca yoktur.

Şeyh Bekir Ebu zeyd, kadının mescitlere çıkmasının şartlarını eserinde şu şekilde sıralamıştır:

  1. Onunla ve ona olabilecek fitnelerden güvende olmak.
  2. Mescide gitmesinde şer’i bir muhalefetin meydana gelmemesi.
  3. Yolda veya camide erkeklerle itişmemesi
  4. Koku sürünmeden çıkması
  5. Tam tesettürlü bir şekilde çıkması
  6. Mescit veya camilerde kadınların giriş ve çıkışlar için özel bir kapının bulunması. (Sunen Ebu davud)
  7. Kadınları safları erkeklerin arkasında olması
  8. Kadınlara en faziletli saflar, en son saflardır. Ancak erkekler için en faziletli saf ilk saftır.
  9. İmam, namazında bir hata işlediği zaman erkekler tesbih getirir kadınlar ise ellerini vurur.
  10. Kadınlar, erkeklerden önce mescitten çıkar. Erkekler kadınların çıkışı tamamlayıncaya kadar beklemek zorundadırlar. (Um seleme, Buhari)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi