Cuma 17 Cemaziyel-Evvel 1445 - 1 Aralık 2023
Türkçe

Strelize edilmek için özel sıvıya konulan kontakt lensleri kullanmanın oruca bir zararı yoktur

Soru

Oruçlu iken kontakt lensleri kullanmak câiz midir? Çünkü bildiğiniz üzere kontakt lensler strelize edilmek için özel bir sıvıya konulmaktadır.
Sorumu detaylı bir şekilde cevaplandırmanızı istirham ediyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Oruçlu iken kontakt lensleri kullanmak câizdir. Kontakt lenslerin strelize edilmeden önce özel bir sıvıya konulmasının oruca bir zararı yoktur.Bu olayda en fazla bu özel sıvıdan az bir şey göze sızabilir ki bu, göz damlası kabilindendir. Göz damlası ise, ilim ehlinin iki görüşünden en doğru olanına göre, orucu bozmaz.

Nitekim değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Oruçlunun gözlerine sürme çekmesinde, gözlerine göz damlası ve kulaklarına kulak damlası damlatmasında bir sakınca yoktur. Eğer bunların tadını boğazında bulursa, bununla orucu da bozulmaz. Çünkü göz ve kulak damlası, yemek ve içmek değildir, yemek ve içmek anlamında da değildir. Delil, oruçlunun sadece yemek ve içmekten yasaklanması konusunda gelmiştir. Yemek ve içmek anlamında olmayan şey, yemek ve içmek ile aynı kategoride değerlendirilemez. İşte bu zikrettiğimiz görüş, İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- de tercih ettiği doğru olan görüşüdür." (Fıkhu'l-İbâdât, s: 191)

Bu konuda (2299), (22199) ve (38023) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi