Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Rac’i Veya Beynuna Kubra Olarak Boşanmış Kadın, Nelerden Sakınır?

Soru

Kocamı az önce boşadım, üç ay boyunca bekleme esnasında bana vacip olan hususlar nelerdir? Bu süre zarfında internette erkeklerle konuşamaz mıyım? Babamın ve annemin arkadaşları beni evden çıkarıp tekrar eve bırakabilirler mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Kadın kocasını boşayamaz. Boşama, koca tarafından gerçekleşir. Allah’ın kitabında boşamayla ilgili tüm hitaplar, kadınlara değil erkek eşlere yöneliktir.                                                                                                 

“Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman, ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın.” (Bakara 231)

“Kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur.” (Bakara 236)

“Ey iman edenler! Mü’min kadınları nikâhlayıp, sonra onlara dokunmadan (cinsel ilişkide bulunmadan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur.” (Ahzab 49)

“Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde, onları, iddetlerini dikkate alarak (temizlik hâlinde) boşayın ve iddeti sayın.” (Talak 1)

 İbn Abbas r.a’ dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Boşama kocanındır.” (İbn Mace)

Kadının isteği üzerine bir para karşılığında kocadan ayrılmaya muhalea denir. Kadın aldığı mehri iade eder veya kocasının istediği parayı vererek ondan ayrılır. Bu durum nikah akdinin feshi olup boşanma değildir. Böyle bir durumda kadın bir adet dönemi kadar bekler.

İkincisi:

Muhalea gerçekleştiği gibi kadın erkeğe yabancı olur ve onunla birlikte kalamaz. Tekrar evliliğe dönmek isterse yeni akit ve mehir ile dönebilir.

İddeti sona erdiğinde veya çocuğu doğurduktan sonra veli ve iki şahit gibi şer’i şartların sağlanmasıyla istediği kişiyle evlenebilir.

Şayet koca eşini bir veya iki defa boşamışsa kadının iddeti boyunca evinde kalması gerekir. Koca da onu evden çıkaramaz, iddeti sona ermekle kadın ona yabancı olur. Belki de bunun hikmeti bu sürede tekrar evliliğe dönme ihtimalidir ki bu da şeriatın teşvik ettiğidir. Yüce Allah şöyle dedi: “Apaçık bir hayâsızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.” (Talak 1)

İddeti süresince yüzünü eşine açabilir, süslenebilir ve onunla kalabilir ancak tekrar evliliğe dönmeden cinsel ilişki kuramazlar.

Şayet bir koca eşini bir, iki veya üç defa boşamış ve iddeti sona ermişse kendisine yabancı sayılır. Onunla birlikte kalamaz, dokunamaz ve ona bakamaz. Bu konuda daha fazla bilgi için (12667 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Boşanmış kadının iddeti üç adet süresi olup üç ay değildir. Üç ay süresi adet görmeyen veya ileri yaşta olup adet görmeyenler içindir.

Üçüncüsü:

Kadının yabancı erkeklerle çıkması onlarla internet aracılığıyla konuşması caiz değildir. Bu konuda daha fazla bilgi için ( 34841 ), ( 6453 ) ve ( 10221 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Bunun üzerine iddet süresince kadın, kocası vefat eden kadın gibi süslenme ve koku sürme gibi hususlardan yasaklanmaz. Ancak ona haram olan rac’i boşanma süresince kocasının evinden çıkmasıdır. Fakat yabancı erkeklerle çıkması veya konuşması her durumda haramdır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi