Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Yüce Allah, dört şeyi eliyle yarattı

Soru

Yüce Allah, Adem aleyhisselam’ı eliyle yaratıp ona ruhundan üfledi. Allah, diğer yaratıkları; Melek, cin ve diğer varlıkları eliyle mi yarattı? Kendi ruhundan onlara üfledi mi? Yoksa ruhundan üfleme özelliği sadece Adem’e özel mi kılındı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yüce Allah, bize haber verdiği gibi Adem aleyhisselam’ı özel olarak eliyle yaratmıştır. Onun dışında canlı bir varlığı eliyle yaratmamıştır. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: “Allah, “Ey İblis! Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?” dedi.” Sad/75

Şefaat hadisinde ise peygamberimiz şöyle dedi: “       

“Ben mahşer günü insanların efendisi olacağım. Bunun neden olduğunu biliyor musunuz? Allah evvel zamandan ahir zamana kadar meydana gelen tüm insanları toplar. Gözetici ve dâvetçi olan Allah, onları gözetir ve işitir. Güneş onlara yaklaştırılır. Halka güç yetiremeyecekleri ve tahammül gösteremeyecekleri bir tasa gelir ve şiddetli bir sıkıntı basar. İnsanlar birbirlerine, ‘Sizin içinde bulunduğunuz durumun nereye ulaştığını görmüyor musunuz? Rabbinize sizin için şefaat edecek bir kimseye bakmayacak mısınız?’ derler. Halkın bir kısmı bir kısmına: 
‘Babanız Âdem aleyhisselam’a danışın! derler. Mahşer halkı Âdem’e gelir: 
‘Ey Âdem! Sen bütün insanlığın babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Ve sana ruhundan üfledi. Meleklere emretti de hepsi sana secde ettiler. Ve seni Cennetine koydu. Rabbine bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Bizim halimizi ve sıkıntımızı görmüyor musun?’ derler. 
Âdem aleyhisselam: ‘Rabbim; bu gün, benzeri görülmemiş, bundan sonra da görülmeyecek derecede gazaplıdır! O beni Cennette bir ağaçtan yemeyi yasaklamıştı da ben isyan etmiştim. Ben bu gün nefsimi kurtarabilecek miyim? Siz benden başkasına gidiniz, Nuh’a gidiniz’ der. Mahşer halkı Nuh aleyhisselam’a varırlar: ……..” Buhari 3340- Muslim 194

İmam Daremi Rahimehullah şöyle dedi: “Allah, Adem dışında canlı bir varlığı eliyle yaratmamıştır. Bu nedenle ondan bahsederek üstünlüğünü ve özelliğini vurgulamıştır.” Nakd Daremi ala al marisi s. 64

İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine şöyle demiştir: “ Yüce Allah dört şeyi eliyle yaratmıştır: Arş, kalem, aden ve Adem. Daha sonra kainata “ol” demiştir oluvermiştir. (Daremi, Lakai, Acuri)

Daremi hasen bir sened aracılığıyla tabiinlerden olan Meysera Ebi Salih Mevla Kenede’den şöle dediği aktarılmıştır: “Yüce Allah üç şey hariç kimseye dokunmamıştır: Ademi eliyle yarattı, Tevrat’ı eliyle yazdı, Aden cennetini eliyle dikti”. Nakd Daremi s. 99

Yüce Allah şu dört şeyi eliyle yaratmıştır: Arş, Kalem, Aden cenneti ve Adem. Ancak diğer varlıklar “ol” kelimesiyle yaratılmıştır.

İkincisi: Ruh ise, şüphesiz Allah hem Ademe hem de ondan sonra gelen tüm insanlara üflemiştir. Ruh yaratılmıştır Allah teşrif ve yüceltme amacıyla isnat edilmiştir.

Yüce Allah Adem aleyhisselam hakkında şöyle dedi: Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti. Hicr/29

İsa aleyhisselam hakkında şöyle dedi: “Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.” Nisa/171

Bu konuda daha detaylı bilgi için (50774) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi