Oruç ile İlgili Meseleler

221935 - Unutarak içtikten sonra annesi kendisine orucunun bozulduğunu söyleyen, bunun üzerine orucunu bozan, fakat daha sonra o günü kaza eden kadına bir şey gerekir mi? Published Date: 2015-06-26 205789 - Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir? Published Date: 2015-06-17 129831 - Çok sıcak bölgelerde yaşayanların kendilerine zor ve meşakkatli gelmesine rağmen oruç tutmaları gerekir mi?0 Published Date: 2014-12-12 106459 - İftar sofrasında yapılan israf, orucun sevabını azaltır mı? Published Date: 2014-07-03 189529 - Ramazan'da gece eşiyle oynaşan, fakat fecirden sonra kendisinden meni gelen kimse Published Date: 2014-06-09 38927 - Orucun rükünleri (esasları) Published Date: 2014-03-19 78376 - Ramazan'ın gündüzünde (oruçluyken) şeytana küfretmenin hükmü Published Date: 2011-09-01 78494 - Lokanta sahibinin Ramazan'ın gündüzünde oruç tutmayanlara ve kâfirlere yemek satması câiz midir? Published Date: 2011-08-22 13179 - İmtihan sebebiyle Ramazan'da oruç tutmamanın hükmü Published Date: 2011-08-11 105362 - Ramazan'dan başka bir zamanda namaz kılmayan kimsenin orucunun hükmü Published Date: 2010-09-21 12675 - Ramazan orucunu tutan, ardından Ramazan'dan sonra namazı bırakan kimse Published Date: 2010-09-11 106482 - Ramazan'da başka bir ülkeye giden ve gittiği ülkede orucun başlangıcı kendsinin yaşadığı ülkeden farklı olan Published Date: 2010-09-05 5842 - Gece ve gündüzü sürekli olan ülkelerde namaz nasıl kılınmalı ve oruç nasıl tutulmalıdır? Published Date: 2010-09-02