Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Allah’ın Rızası Dahilinde Nasıl Kazanç Sağlanır, Sahip Olunan Varlıklarda Nasıl Davranılır?

Soru

Allah’ın kendisine mal mülk verdiği kimse, varlıklarında nasıl tasarruf eder? Malı nasıl harcar? Allah’ın rızası dahilinde nasıl işletir ve kazanç sağlar?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Allah’ın rızası dahilinde kullanılan ve itaatine vesile olan mal, nimet olur. Ancak kötülükte kullanılan, sahibini kibir ve nankörlüğe sürekleyen, veya zikir ve itaatten alıkoyan mal; azab olur. Bu nedenle mal fitnesinden sakındırılmıştır. Allah’ın hakkını riayet edenler pek azdır. Yüce Allah imtihanın, nimet ve bollukla olduğu gibi kötülükte ve şerde de olacağını şöyle açıklamıştır: “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiya 35)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Allah’a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helâk ettiği gibi sizi de helâk etmesinden korkuyorum” (Buhari 4015, Muslim 2961) 

Ebu Said el Hudri Radiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini rivayet eder: “Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah, onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının. Kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrailoğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır.” (Muslim 2742)

Fakat her kim helalinden kazanmaya, yerli yerine infak etmeye, itaat ve hayır yollarında harcamaya muvaffak olursa, bu kişi için varlıklar nimet olur. bu kişinin kıskanılması yeridir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Salih/iyi insan için iyi ve salih mal ne güzeldir” (Ahmed 17096, Elbani el Edeb el Mufred’te sahih demiştir 299) başka bir hadiste:

 “Yalnız şu iki kimseye gıpta edilmelidir:  Biri, Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.” (Buhârî 73, Müslim816)

İkincisi:

Parayı hayır yollarında harcamanın birçok yolu vardır: Cami inşa etmek, sadaka vermek, yetimlere yardım etmek, hasta ve muhtaçlara yardım etmek, aileye, çocuklara ve yakınlara mutluluk sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine borç vermek, ödemede zorluk çekenlere mühlet vermek. Hac ve umreyi tekrar yapmak, Kur'an ezberlemek ve ilim öğretmek için eğitim kurumları inşa etmek ve bunlardan biri de ümmetin yararına olan genel hayır işlerine katkıda bulunmaktır. Meşru amaçlara yönelik uydu kanalları, başarılı ve faydalı internet siteleri ve sayısını ancak Allah'ın bildiği diğer hayır yolları..

Bu konuda en önemlisi infak eden kişinin gerçekte sahip olduğu mal Allah rızası için harcadığı maldır. Çünkü ölümden sonra bunun karşılığını görecektir. Fakat elinde tuttuğu para ise gerçekte kendi parası değil, mirasçıların parasıdır.

Abdullah İbn Mes'ud'un rivayet ettiğine göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Hanginize mirasçısının malı, kendi malından daha çok sevimlidir?" diye sordu. Sahabiler "Ya Resulallah! Bizden her bir kişiye muhakkak kendi malı daha sevimlidir!" dediler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

 "Çünkü kişinin kendi malı, (ölümünden önce hayır yolunda harcayıp) önden gönderdiği maldır. Mirasçının malı da (kişinin hayra sarfetmeyip, ölünceye kadar) geri bıraktığı maldır" buyurdu. (Buhari 6442)

Üçüncüsü:

Varlıkların nasıl işletileceği ve yatırım yapılacağı hususu ise uzmanlık ehline sormanız gerekir. Biz sadece aşağıdaki genel kriterleri açıklayabiliriz.

1-Başlamadan önce yapacağınız yatırımın meşruiyetini ve yatırım yöntemi ile ilgili detaylı soruşturma ve araştırma yapmak

2-Faiz bankalarına yatırmaktan sakının, kesinlikle bunun caiz olduğuna dair fetva veren kişilere aldanmayın, şüphesiz faiz Allah’ın gazabını çeken sebeplerden biri olup bunu yapan kimse Allah’a ve peygamberine savaş açmıştır.

3-Şüpheli durumlardan uzaklaşmak.

4- Haram malın; kendine, ailene ve soyuna ne kadar tehlikeli olacağını bilmek

5-Gerekli çalışma ve fizibilite yapmadan hızlı kazanç sağlayan işler karşısında temkinli davranmak ve  aşamalı davranıp kanaatkar olmak.

6-Güveni olmayan kişilerin eline verip bu nimeti kaybetmekten sakınmak.

7-Doğruluğu, şeffaflığı ve dürüstlüğü şiar edinmek; gizlilik ve hileden uzak durmak. Şüphesiz dürüstlük bereket, kazanç ve sevabın sebebidir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem alıcı ve satıcı hakkında şöyle buyurdu:

“.. Eğer doğru söyler ve (her şeyi) beyân ederlerse satışlarında kendilerine bereket verilir; yalan söyler ve (hakikati) gizlerlerse satışlarının bereketi gider” (Buhari 2097, Muslim 1532)

Allah; malınıza bereket versin, iyi yatırım yapmanıza muvaffak kılsın ve rızası dahilinde kullanmanızı nasip etsin.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi