Tue 11 Jm2 1436 - 31 March 2015

Akad Nikah

1 Ibunya Cocok Dengan Yang Melamar Sedang Bapak Berpendapat Orang Itu Tidak Cocok. Apa Yang Harus Dia Perbuat?. 171302
2 Apakah Sah Akad Nikah Jika Qabul Didahulukan Daripada Ijab. 194031
3 Berzina Sebelum Resepsi Pernikahan Lalu Hamil Kemudian Aborsi. Apakah Pernikahannya Sah?. 175536
4 Menikah Dengan Wanita Ahli Kitab, Apakah Anda Akan Menasehatinya ?. 22661
5 Hukum-Hukum Terkait Dengan Talak Sebelum Digauli. 175624
6 Hukum Membaca Surat Al-Fatihah Agar Mendapatkan Kecocokan Dalam Lamaran Atau Kerjasama Atau Tujuan Lainnya. 130329
7 Membaca Surat Al Fatihah Pada Saat Khitbah (Pertunangan). 76413
8 Testemoni Pernikahan Dengan Wanita Ahli Kitab. 45645
9 Seorang Wanita Masuk Islam, Tapi Kedua Orang Tuanya Tidak Masuk Islam Dan Menentang Pernikahannya Serta Setuju Apabila Dia Melakukan Hubungan Tidak Syar’i. Apa Yang Harus Dia Lakukan?. 186672
10 Seorang Wanita Menikah Tanpa Wali, Tanpa Surat-Surat Resmi Lalu Sang Suami Mentalaknya Dan Menolak Mencatatkan Anak Dalam Catatan Resmi. 184303
11 Hukum Pernikahan Dan Perceraian Diatas Kertas Dengan Tujuan Bermukim Pada Negara Kafir. 103432
12 Seorang Wanita Tidak Mempunyai Wali Nikah Apakah Boleh Dinikahkan Oleh Ketua Yayasan atau Oleh Paman Dari Ibunya ?. 208700
13 AKAD NIKAH PADA HARI JUMAT. 147198
14 JIKA TERJADI IJAB QABUL SAAT MELAMAR, APAKAH TELAH TERJADI PERNIKAHAN?. 147796
15 SAYA TELAH MENIKAH TANPA WALI LEWAT MAHKAMAH (PENGADILAN). 164794
16 APAKAH PEMBANTU DAPAT MENIKAH JIKA WALINYA ADALAH MAJIKANNYA?. 98407
17 BAPAKNYA MENOLAK MENIKAHKANNYA DENGAN SESEORANG, MAKA HAKIM YANG MENIKAHKANNYA. 98244
18 APAKAH ORANG YAHUDI DAN KRISTEN PADA MASA KINI TERMASUK GOLONGAN ORANG MUSYRIK DAN APAKAH DIBOLEHKAN MENIKAH DENGAN MEREKA?. 44695
19 Tidak Perlu Mengulang Aqad Nikah Bila Suami Isteri Masuk Islam. 1037