یکشنبه 17 ذوالحجه 1445 - 23 ژوئن 2024
فارسی

برای کسی که عمره‌اش را با جماع فاسد کرده چه واجب است؟

سوال

من مقیم عربستان سعودی هستم و همسرم از خارج از عربستان به نزد من آمده است. ما در جده با هم دیدار کردیم در حالی که برای عمره احرام کرده بودیم و به مکه رفتیم اما در هتل، پیش از عمره هم‌بستری کردیم و سپس به تنعیم رفتیم و احرام کردیم و عمرهٔ جدیدی انجام دادیم. حکم کار ما چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

برای کسی که به قصد حج یا عمره احرام کرده جماع جایز نیست تا آنکه از احرام خارج شود و اگر در عمره‌اش پیش از سعی، جماع کرد عمره‌اش باطل است و لازم است که به آن ادامه دهد و سپس آن را از همان جایی که احرام اول را انجام داده قضا کند و همراه با آن لازم است که برای هر یک از خودتان یک گوسفند ذبح کنید که این گوسفند باید در مکه ذبح شد و بر فقرای مکه توزیع شود.

اما اگر جِماع پس از سعی و پیش از تراشیدن یا کوتاه کردن مو صورت گرفته باشد، عمره با آن باطل نمی‌شود اما باید فدیه بدهد که در دادن آن مختار است. (اجازه دارد قربانی کند یا به جای آن سه روز روزه شود یا به شش بینوا غذا دهد)

رفتن شما به تنعیم فایده‌ای ندارد چون هنوز در احرام عمره هستید - اگرچه آن عمره فاسد شده - و نمی‌توانید احرامی دیگر را بر این احرام وارد کرد تا آنکه از احرام نخست بیرون بیایید.

بر این اساس، عمره‌ای که انجام دادید به عنوان تکمیل عمرهٔ فاسد شده به حساب می‌آید و لازم است که قضای آن را نیز انجام دهید و از همان جایی احرام کنید که برای عمرهٔ اول احرام کرده‌اید و برای هر یک از خودتان یک گوسفند قربانی کنید.

شیخ ابن باز ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «اگر با همسرت هم‌خوابی کرده‌ای عمره‌ات باطل است و باید آن را کامل کنی و یک بار دیگر از محل احرام عمرهٔ اول آن را قضا کنی و باید قربانی بدهی که باید یک راس گوسفند باشد که شش ماهش کامل شده، یا یک بز یک ساله که در مکه برای فقرا ذبح شود و یک هفتم شتر یا یک هفتم گاو هم برای آن کافی است».

برخی از علما هم گفته‌اند که واجب بر کسی که در عمره جماع کرده فدیه‌ای است که در آن بین این سه اختیار دارد: قربانی یا سه روز روزه یا غذا دادن به شش بینوا، چه قبل از سعی جماع کرده باشد و چه بعد از آن، چنانکه در «شرح منتهی الإرادات» (۱/۵۵۶) آمده است.

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «عمره‌ای که در آن جِماع رخ دهد فاسد است و باید یک گوسفند را در مکه ذبح کند و بر فقرا توزیع کند یا به شش بینوا غذا دهد که به هریک نصف صاع برسد یا آنکه سه روز روزه شود و همچنین واجب است که عمره‌ای را به جای عمره‌ٔ فاسد شده قضا کند» (اللقاء الشهری: ۵۴/۹).

حاصل آنکه، سه چیز بر شما لازم است:

۱- توبه به درگاه الله تعالی؛ زیرا شما یک کار ممنوع را انجام داده‌اید و مناسکی را باطل کرده‌اید که الله امر نموده آن را کامل انجام دهید.

۲- انجام یک عمرهٔ قضا به جای عمره‌ای که فاسد شده و احرام باید از میقات همان عمره‌ای باشد که فاسد شده است.

۳- انتخاب یکی از فدیه‌ها: یا ذبح کردن یک گوسفند، یا روزه گرفتن سه روز، یا غذا دادن به شش بینوا از فقرای مکه، اما اگر هر یک از شما یک گوسفند ذبح کند این بهتر است و به احتیاط نزدیک‌تر.

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب